PDA

View Full Version : Thư cảm ơn về "Chương trình đồng hành cùng nạn nhân lũ lụt"infobvss
27-10-2010, 07:15 PM
CHƯƠNG TRÌNH VỀ ĐỒNG HÀNH CÙNG NẠN NHÂN LŨ LỤT
THƯ CẢM ƠN
Trong tâm tình tri ân sâu nặng Trung Tâm Bảo Vệ Sự Sống Gioan Phaolo II chúng tôi xin được cảm tạ những nghĩa cử cao đẹp tương thân tương ái của quý Cha. Quý vị ân nhân , cùng các bạn sinh viên Công giáo Vinh các tổ CĐSP, Kỹ thuật. Bến thủy Kinh tế ,Cửa Nam, Trung Đô đã hưởng ứng, hỗ trợ tạo điều kiện cho Trung Tâm chúng tôi thực hiện chương trình về đồng hành cùng đồng bào lũ lụt vừa qua, Nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng xót thương qua lời bầu cử của các thánh Anh hài ban muôn vàn ân phúc xuống trên quý Cha, quý vị ân nhân , các bạn các bạn sinh viên cùng toàn thể gia quyến . Kính chúc quý vị ngày càng thành đạt.

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ LŨ LỤT
ĐỢT 1
Anh chị Hải Thành Giáo Xứ Yên Đại 200kg gạo
Anh chị Tuyết thọ Giáo Xứ Yên Đại 100kg gạo
Gia đình anh Lượng Giáo Xứ Vĩnh Hòa 100g gạo
Gia đình Bà Lượng Giáo Xứ Yên Đại 50kg gạo
Gia đình Anh chị Hướng Giáo Xứ Yên Đại 1 000 000 VNĐ
Gia đình anh Bảo Giáo Xứ Yên Đại 100 000 VNĐ
Gia đình chị Huệ giáo xứ Yên Đại 100 000 VNĐ
Anh Cảnh Giáo Xứ Yên Đại 500 000 VNĐ
Anh Huy 200 000 VNĐ
Một ân nhân ở Bố Sơn – Nghi lộc NA 200 000 VNĐ
Gia Đình Ông Thoại 200 000 VNĐ
Bà Yêu Đắk Lak 8 000 000 VNĐ
Cùng vật phẩm là quần áo cũ và phế liệu ve chai của quý ân nhân khác
Anh Võ Văn Tuấn Giáo Xứ Yên Đại tài trợ tiền xe chở hàng

TỔNG CỘNG ĐỢI 1 10 200 000 VNĐ
450kg gạo
20 bao quần áo cũ
ĐỢT 2
Cha Nguyễn vân Đông BVSS Gia Lai 10 000 000 VNĐ
Anh chị Tuyết Thọ Yên Đại 1 000 000 VNĐ
Gia đinh Ông Kính Giáo Xứ Yên Đại 500 000 VNĐ
Anh chị Lợi Dung giáo Xứ Yên Đại 500 000 VNĐ
Gia đình anh Trường Giáo Xứ Yên Đại 100 000 VNĐ
Gia đình anh Hiến Thắm Giáo Xứ Yên Đại 200 000 VNĐ
Anh Cường SVCG Tổ Kỹ Thuật 200 000 VNĐ
Gia đình Ông Tình Giáo Xứ Lưu Mỹ 500 000 VNĐ + 13 thùng mỳ
Gia đình Ông bà Thông Giáo Xứ Kẻ Gai 50 kg gạo
Gia đình Ông Lời Giáo Xứ Mô Vịnh 50kg gạo
Một ban SVCG 1 thùng mỳ
Anh Tuấn Giáo Xứ Yên Đại 3 000 000VNĐ
+ 1 700 000 VNĐ dụng cụ lao động
Cùng vật phẩm của quý ân nhân khác là 25 bao quần áo cũ
TỔNG CỘNG ĐỢT 17 700 000 VNĐ
+ 100kg gạo
+ 14 thùng mỳ
+ 25 bao quần áo cũ

TỔNG GIÁ TRỊ CỦA 2 ĐỢT QUY RA TIỀN:
34 272 000 VNĐ
35 bao quần áo

TỪƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG LŨ LỤT CỦA TRUNG TÂM BVSS GIAON PHAOLO II
TỔNG SỐ HÀNG CỨU TRỢ
1) Gạo 2 200 kg x 10 = 22 000 000 VNĐ
2) Mỳ gói 233 thùng x 62 = 14 446 000 VNĐ
3) Lương khô 3 thùng x 240 = 720 000 VNĐ
4) Xe chở Tình nguyện viên đ i + về = 4 500 000 VNĐ
5) Tiền thuê thuyền máy 2 chuyến = 3 000 000 VNĐ
6) Tiền ăn 2 ngày lao động = 1 648 000 VNĐ
7) Dụng cụ + vật liệu lao động = 2 000 000 VNĐ
8) Aó mưa đồ bảo hộ = 520 000 VNĐ
9) Phát sinh Linh Tinh = 135 000 VNĐ
TỔNG CỘNG 48 936 000 VNĐ


NƠI TIẾP NHẬN
1) Ngày 15 Tháng 10. giao cho Cha xứ Ninh cường 1 tấn gạo và 20 bao quần áo cũ.
2) Ngày 17 tháng 10, giao cho cha Xứ Thịnh Lạc 50 thùng mỳ và 1 thùng lương khô.
Cùng Cha Xứ Làng Truông đi phân phát cho dân 50 thùng mỳ và 1 thùng lương khô.
3) Ngày 18 tháng 10 giao cho Cha xứ Thọ Vực 100 thùng mỳ , Họ Trại Trăn 10 thùng.
4) Ngày 19 tháng 10 giao cho Cha Xứ Làng Truông 1 tấn gạo
5) Xứ Thổ Hoàng 25 bao quần áo , 200kg gạo 24 thùng mỳ, 1 thung lương khô, 64 người lao động giúp dân trong 2 ngày 23 và 24 tháng 10

CÂN ĐỐI THU CHI CỦA VIỆC CỨU TRỢ
Tổng số tiền cứu trợ 48 936 000 VNĐ
Tổng số tiền hưởng ứng của ân nhân 34 272 000 VNĐ
Số tiền 14 664 000 còn lại trích từ quỹ của trung tâm cộng với thành quả lao động và thu nhặt ve chai phế liệu của các thành viên trong trung tâm.

Vinh ngày 26 tháng 10 năm 2010
Trung tâm bảo vệ sự sống Gioan Phaolo 2
T/M Trung Tâm
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/10/27/05/95291288174950.jpg
JB: Nguyễn Hữu Chắc