PDA

View Full Version : Chúa nhật 31 thường niên năm C (ĐGM Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
30-10-2010, 11:15 AM
T4, 27/10/2010 - 23:14 by thanhphong
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Nguyễn Khảm
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/small_nvn_1267108174_0.jpg

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/LE_CNTNvaLE_TRONG/ChuaNhat31_NamC_NVK.mp3