PDA

View Full Version : VUI HỌC THÁNH KINH 40 : THỬ TÀIhungvinhson
02-11-2010, 07:12 PM
VUI HỌC THÁNH KINH 40 : THỬ TÀI


. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

Khi sắp chữ, người thợ đã vô ý đánh rơi chữ cái đầu tiên. Bạn hãy điền vào cho đủ.
….ACTA
….LISABET
….AIN
….CNI
….IUDA
….UT
….RATTO
….HOLOE
….INO
….UIRINIO


Gợi ý:
Trong những từ này có nhân vật RUTB. CÙNG TÌM

Đây là tên những phụ nữ trong Thánh kinh nhưng đã được thêm 2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
AMAKHALATI
APUAT
IMACTAP
USUSANNAT
OSALOMET
ADAMARIT
MEVODIAT


Gợi ý:
Trong dãy từ này có nhân vật SUSANNA


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG.


ĐÁP ÁN: Xin xem số kế tiếp