PDA

View Full Version : TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM : ĐỀ TÀI 3hungvinhson
04-11-2010, 08:05 AM
http://lebaotinhbmt.com/mods/News/trumb_pic/1282872483.jpg (http://lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=1431)


TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM :
ĐỀ TÀI 3Bài 13
ĐỀ TÀI 3GIÁO HỘI VIỆT NAMSỐNG CHO ĐỨC KITÔ VÀ NƯỚC TRỜI


01. Theo Công đồng Vaticanô II, ai đã tạo dựng vũ trụ và quyết định nâng con người lên tham dự đời sống thần linh?
a. Chúa Cha.
b. Chúa Con.
c. Chúa Thánh Thần.


02. Được vào Nước Trời nghĩa là gì?
a. Được hiệp thông sự sống thần linh.
b. Được sống hạnh phúc vô tận với Thiên Chúa.
c. Được sống sung sướng đầy đủ vật chất.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


03. Vì ý gì Chúa Cha muốn quy tụ mọi người tin kính Chúa Kitô vào trong Giáo Hội?
a. Vì muốn dùng Giáo Hội như là dấu chỉ của sự kết hợp
mật thiết với Thiên Chúa và của sự hợp nhất của toàn thể nhân loại.
b. Vì muốn Giáo Hội như là khí cụ của sự kết hợp mật thiết
với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại.
c. Vì muốn Giáo Hội như là sự bình an của mọi người.
d. Chỉ a và b đúng .
e. Cả a, b và c đúng.


04. Giáo Hội như là gì của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể với nhân loại?
a. Sự bình an.
b. Khí cụ.
c. Dấu chỉ.
d. Chỉ b và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


05. Giáo Hội được ai chuẩn bị từ thời Cựu ước?
a. Chúa Cha.
b. Chúa Con.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Các ngôn sứ.


06. Giáo Hội được ai làm cho tăng trưởng cho tới khi được hoàn tất trong vinh quang?
a. Chúa Cha.
b. Chúa Kitô phục sinh.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Các tông đồ.


07. Giáo Hội được Chúa Kitô khai mở bằng việc gì?
a. Rao giảng Tin mừng Nước Thiên Chúa.
b. Làm các phép lạ.
c. Hiến thân chết trên thập giá.
d. Cả a, b và c đúng.


08. Với tư cách là dấu chỉ và khí cụ của Nước Thiên Chúa, Giáo Hội đã làm những gì?
a. Hằng mong cho Nước Thiên Chúa được hoàn tất.
b. Không ngừng thiết lập Nước Thiên Chúa giữa mọi dân tộc.
c. Luôn rao truyền về Nước Thiên Chúa.
d. Chỉ có a và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


09. Nhìn về tương lai, Giáo Hội ý thức điều gì?
a. Giáo Hội ý thức mình sống cho Đức Kitô.
b. Giáo Hội ý thức mình sống cho Nước Trời.
c. Giáo Hội ý thức mình sống cho chính mình.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


10. Nhìn về tương lai, Giáo Hội không sống cho chính mình, nhưng sống cho Đức Kitô và Nước Trời. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai
BÀI 14
3.1


NƯỚC THIÊN CHÚA CHÍNH LÀ ĐỨC KITÔ
01. Chúa Giêsu đã khai sinh Giáo Hội bằng cách nào?
a. Xuất hiện trước Thượng Hội đồng Do thái khẳng định mình là Con Thiên Chúa.
b. Biểu dương quyền năng của mình.
c. Bằng việc rao giảng Tin Mừng.
d. Bằng việc giới thiệu các dụ ngôn.


02. Nước Trời được tỏ hiện như thế nào?
a. Trong chính bản thân Chúa Giêsu.
b. Qua sự hiện diện của Chúa Giêsu.
c. Qua lời nói và việc làm của Chúa Giêsu.
d. Cả a, b và c đúng.


03. Hãy kể ra 7 dụ ngôn Đức Giêsu nói về Nước Trời:
1. … … … … … … … … … …
2. … … … … … … … … … …
3. … … … … … … … … … …
4. … … … … … … … … … …
5. … … … … … … … … … …
6. … … … … … … … … … …
7. … … … … … … … … … …


04. Chúa Giêsu làm các phép lạ chứng tỏ điều gì?
a. Nước Trời đã đến trong thế gian.
b. Dân Do thái sắp đến ngày được giải thoát.
c. Mọi người được ơn cứu độ.
d. Ai tin sẽ được cứu rỗi.


05. Hãy kể ra 7 phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện:
1. … … … … … … … … … …
2. … … … … … … … … … …
3. … … … … … … … … … …
4. … … … … … … … … … …
5. … … … … … … … … … …
6. … … … … … … … … … …
7. … … … … … … … … … …


06. Những ai được xem là người đón nhận Nước Trời?
a. Những người nghe Lời Chúa với lòng tin.
b. Những người được Chúa Giêsu mời gọi.
c. Những người gia nhập đàn chiên của Chúa.
d. Chỉ có a và c đúng.
e. Cả a, b và c đều đúng.


07. Theo Tin Mừng thánh Luca, ai là những người anh em, chị em và là mẹ của Đức Giêsu? (Lc 8,19-21)
a. Những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.
b. Những người đã nhận thấy những phép lạ.
c. Những người đi theo Chúa Giêsu.
d. Những người đã được Chúa Giêsu cứu chữa.


08. Theo Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Nước Trời là gì?
a. 1 ngôi vị sống động với khuôn mặt và tên gọi là Giêsu
Nadarét.
b. 1 học thuyết hoàn hảo.
c. 1 kế hoạch đầy đủ.
d. Cả a, b và c đúng.


09. Nước Trời chiếu sáng trước mặt mọi người qua lời nói, hành động và sự hiện diện của Chúa Kitô. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


10. Theo Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, Nước Trời là 1 học thuyết hoàn hảo. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai
BÀI 15
3.2


NƯỚC THIÊN CHÚA LÀ THẾ GIỚICỦA SỰ CÔNG CHÍNH, BÌNH AN VÀ HOAN LẠC01. Khi rao giảng Nước Trời đang đến, Chúa Giêsu mời gọi con người điều gì?
a. Tin vào Tin Mừng.
b. Hoán cải.
c. Tin vào Chúa Thánh Thần.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


02. Khi rao giảng Nước Trời đang đến, Chúa Giêsu kêu gọi con người hoán cải để vượt thoát tội lỗi, căn nguyên của mọi thứ nô lệ. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


03. Khi rao giảng Nước Trời đang đến, Chúa Giêsu kêu gọi con người quay trở về trong niềm tin yêu vào tình yêu của ai?
a. Chúa Cha.
b. Chúa Giêsu.
c. Giáo Hội.
d. Của mọi tín hữu.


04. Trong tình yêu của Thiên Chúa, người Kitô hữu sống với nhau thế nào?
a. Yêu thương.
b. Tha thứ.
c. Phục vụ.
d. Cả a, b và c đúng.


05. Trong Nước Thiên Chúa, người Kitô hữu được mời gọi nên hoàn thiện như ai?
a. Đức Kitô.
b. Cha trên trời.
c. Đức Maria.
d. Thánh Giuse.


06. Để có thể hiệp thông sự sống tràn đầy hạnh phúc của Thiên Chúa, người kitô hữu phải làm gì?
a. Yêu thương như Đức Kitô.
b. Nên hoàn thiện như Cha trên trời.
c. Trao cho nhau công chính, bình an và hoan lạc trong
Chúa Thánh Thần.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


07. Người kitô hữu được kêu gọi trao cho nhau điều gì?
a. Công bình.
b. Hoan lạc.
c. Công chính.
d. Bình an.
e. Chỉ có b, c và d đúng.
f. Cả a, b ,c và d đúng.


08. Công chính nghĩa là gì?
a. Là sự tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha.
b. Là sự hòa hợp giữa con người với Thiên Chúa.
c. Là sự phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa.
d. Là sự quay trở về với Thiên Chúa.


09. Bình an là hoa trái của sự gì?
a. Phó thác.
b. Tin yêu.
c. Công chính.
d. Niềm vui.


10. Người kitô hữu trao cho nhau công chính, bình an và hoan lạc trong ai?
a. Chúa Cha.
b. Chúa Con.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Giáo Hội.
Bài 16
3.3


NƯỚC THIÊN CHÚAĐÃ HIỆN DIỆN VÀ CÒN ĐANG PHÁT TRIỂN01. Nước Thiên Chúa hiện nay chưa đạt tới tình trạng hoàn hảo chung cuộc của nó. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


02. Giáo Hội chính là Nước Thiên Chúa trong hình thái chung cuộc hoàn hảo của nó. Đúng hay sai?
a. Đúng b. Sai


03. Giáo Hội là gì đối với Nước Thiên Chúa?
a. Là hình thức phôi thai của Nước Thiên Chúa ở trần gian.
b. Là khí cụ của Nước Thiên Chúa ở trần gian.
c. Là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa ở trần gian.
d. Chỉ có a và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


04. Ai là người luôn sống trong Giáo Hội và không ngừng làm cho Giáo Hội vươn lên, đạt tới tầm mức viên mãn của Đức Kitô?
a. Chúa Cha.
b. Chúa Con.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Các tông đồ.


05. Mầu nhiệm Giáo Hội và mầu nhiệm Thánh Thể liên hệ với nhau thế nào?
a. Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập.
b. Thánh Thể làm nên Giáo Hội.
c. Giáo Hội làm nên Thánh Thể.
d. Chỉ có b và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


06. Điểm son của các cộng đoàn tín hữu Việt Nam là gì?
a. Luôn gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc siêng năng tham dự thánh lễ
b. Hoạt động bác ái trong xã hội.
c. Tổ chức những cuộc lạc quyên cứu giúp người nghèo.
d. Truyền giáo cho các anh em sắc tộc.


07. Điều gì là bảo chứng bữa tiệc thiên quốc được hứa ban cho các tín hữu?
a. Sự phục sinh của Đức Kitô.
b. Thánh Thể.
c. Sự cậy trông.
d. Sự hợp nhất của các tín hữu.


08. Nhờ Thánh Thể, đời sống Giáo Hội luôn được điều gì?
a. Đổi mớ.
b. Cổ võ.
c. Thanh luyện.
d. Chỉ có a và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


09. Giáo Hội kiến tạo Nước Trời bằng những cách nào?
a. Thiết lập những cộng đoàn mới trên đức tin và đức ái.
b. Loan báo Tin Mừng và kêu gọi sám hối.
c. Diễn đạt và quảng bá những giá trị Tin Mừng.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


10. Một trong những cách Giáo Hội kiến tạo Nước Trời là cổ võ đối thoại, gặp gỡ và chăm sóc cho những người nghèo khổ, yếu đau. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Saihttp://t2.gstatic.com/images?q=tbn:NuM6-NQWHpfHmM:http://files.myopera.com/muanangmoi-B52-PBC/blog/Hoa%2520mo%2520nhat%2520ban_resize.jpg (http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://files.myopera.com/muanangmoi-B52-PBC/blog/Hoa%2520mo%2520nhat%2520ban_resize.jpg&imgrefurl=http://my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC/blog/thay-loi-muon-noi-xuan-ca&usg=__FLQ9Yx72KFeY-cde359bWaTr13M=&h=354&w=472&sz=41&hl=vi&start=20&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=NuM6-NQWHpfHmM:&tbnh=97&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3Dhinh%2Bhoa%26um%3D1%26hl%3Dvi%26sa%3DX%26rlz%3D1W1SKPB_en%26tbs%3Disch:1)LỜI GIẢI ĐÁP :


Bài 13
ĐỀ TÀI 3


GIÁO HỘI VIỆT NAMSỐNG CHO ĐỨC KITÔ VÀ NƯỚC TRỜI


01. a. Chúa Cha.
02. d. Chỉ có a và b đúng.
03. d. Chỉ a và b đúng .
04. d. Chỉ b và c đúng.
05. a. Chúa Cha.
06. c. Chúa Thánh Thần.
07. a. Rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
08. e. Cả a, b và c đúng.
09. d. Chỉ có a và b đúng.
10. a. Đúng


BÀI 14
3.1


NƯỚC THIÊN CHÚA CHÍNH LÀ ĐỨC KITÔ


01.c. Bằng việc rao giảng Tin Mừng
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. 1. Dụ ngôn Người gieo giống (Mt 13,1-23).
2. Dụ ngôn Cỏ lùng (Mt 13,24-30).
3. Dụ ngôn Chiếc lưới(Mt 13,47-50).
4. Dụ ngôn Hạt ngọc (Mt 13,45-46).
5. Dụ ngôn Kho báu (Mt 13,44).
6. Dụ ngôn Men trong bột (Lc 13,20-21).
7. Dụ ngôn Thợ làm vườn nho (Mt 20,1-16).
04. a. Nước Trời đã đến trong thế gian.
05. 1. Ladarô chết sống lại (Ga 11,1-44).
2. Phục sinh chàng thanh niên thành Nain(Lc 7,11-17.
3. chữa người bị quỷ ám tại Ghêraxa ( Mc 5,1-20).
4. Chữa người mù từ thuở mới sinh (Ga 9,1-41).
5. Chữa người phụ nữ bị băng huyết (Mt 9,20-22).
6. Chữa hai người mù (Mt 9,27-32).
7. Chữa đầy tớ của một đại đội trưởng (Lc 7,1-10 ).
06. d. Chỉ có a và c đúng.
07. a. Những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành ( Lc 8,19-21).
08. a. 1 ngôi vị sống động với khuôn mặt và tên gọi là Giêsu Nadarét.
09. a. Đúng
10. b. Sai


BÀI 15
3.2


NƯỚC THIÊN CHÚA LÀ THẾ GIỚICỦA SỰ CÔNG CHÍNH, BÌNH AN VÀ HOAN LẠC


01.d. Chỉ có a và b đúng.
02. a. Đúng
03. a. Chúa Cha.
04. d. Cả a, b và c đúng.
05. b. Cha trên trời.
06. e. Cả a, b và c đúng.
07. e. Chỉ có b, c và d đúng.
08. b. Là sự hòa hợp giữa con người với Thiên Chúa.
09. c. Công chính.
10. c. Chúa Thánh Thần.Bài 16
3.3


NƯỚC THIÊN CHÚAĐÃ HIỆN DIỆN VÀ CÒN ĐANG PHÁT TRIỂN


01. a. Đúng
02. b. Sai
03. e. Cả a, b và c đúng.
04. c. Chúa Thánh Thần.
05. d. Chỉ có b và c đúng.
06. a. Luôn gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc siêng năng tham dự thánh lễ.
07. b. Thánh Thể.
08. d. Chỉ có a và c đúng.
09. e. Cả a, b và c đúng.
10. a. Đúng