PDA

View Full Version : TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM : ĐỀ TÀI 5hungvinhson
04-11-2010, 12:58 PM
http://lebaotinhbmt.com/mods/News/trumb_pic/1278466138.jpg (http://lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=1315)


TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM :
ĐỀ TÀI 5PHẦN II
NHÌN VÀO HIỆN TẠI


ĐỂ KHÁM PHÁ


NHỮNG DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

BÀI 21
ĐỀ TÀI 5


GIÁO HỘIMUỐN TRỞ NÊN CỘNG ĐOÀN HIỆP THÔNG
01. Các Giám mục Việt Nam muốn xây dựng Giáo Hội như thế nào?
a. Giáo Hội thánh thiện.
b. Giáo Hội bác ái.
c. Giáo Hội hiệp thông.
d. Giáo Hội vâng phục.


02. Sự hiệp thông trong Giáo Hội bắt nguồn từ đâu?
a. Từ sự quy tụ quanh Chúa Giêsu.
b. Từ sự hợp nhất của các tông đồ.
c. Từ sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa.
d. Từ sự yêu thương của Thiên Chúa.


03. Sự hiệp thông trong Giáo Hội được thể hiện trên những bình diện nào?
a. Hiệp thông giữa các Kitô hữu với nhau.
b. Hiệp thông với Thiên Chúa.
c. Hiệp thông giữa các sắc tộc.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


04. Đâu là nền tảng của sự hiệp thông giữa các Kitô hữu với nhau?
a. Niềm tin vào Đức Kitô.
b. Lòng phó thác cho Thiên Chúa.
c. Sự hiệp thông với Thiên Chúa.
d. Sự hiệp nhất giữa các tông đồ.


05. Sự hiệp thông giữa các Kitô hữu là hoa trái của sự hiệp thông với Thiên Chúa.Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


06. Sự hiệp thông trong Giáo Hội được biểu lộ qua những hình thức nào?
a. Cầu nguyện và chia sẻ huynh đệ.
b. Tham dự Thánh Thể.
c. Lắng nghe giáo huấn các tông đồ.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


07. Các Giám mục Việt Nam muốn xây dựng Giáo Hội trở nên thế nào?
a. 1 cộng đoàn hiệp thông đâm rễ sâu trong đời sống Chúa Ba Ngôi.
b. 1 cộng đoàn cầu nguyện và chiêm niệm.
c. 1 cộng đoàn cử hành bí tích với Thánh Thể là trung tâm.
d. Cả a, b và c đúng.


08. Các Giám mục Việt Nam muốn xây dựng Giáo Hội trở nên 1 cộng đoàn tham gia và đồng trách nhiệm, 1 cộng đoàn hiệp nhất với các chủ chăn cũng như với Giáo Hội duy nhất. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


09. Hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với nhau là 2 chiều kích không thể tách rời nhau: chiều dài và chiều ngang của mầu nhiệm duy nhất. Chính trong sự hiệp nhất toàn diện và sâu xa này, Giáo Hội được xem như là gì?
a. Bí tích của sự hiệp nhất nhân loại.
b. Mối dây liên kết giữa các dân tộc.
c. Niềm hy vọng cho thế giới.
d. Sự cậy trông cho các Kitô hữu.


10. Các giám mục muốn xây dựng Giáo Hội Việt Nam trở thành cộng đoàn làm chứng cho những ý nghĩa và giá trị mà mình tuyên xưng, để cho những giá trị đó nhập thể vào lối sống của mình, diễn tả chúng trong cách thế hiện diện, đối thoại và thực hành của mình trong mọi lãnh vực hoạt động của Giáo Hội ngay giữa lòng thế giới. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai
Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy,luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh,và cầu nguyện không ngừng.Tđcv 2,42
BÀI 22
5.1


HIỆP THÔNGTRONG KINH NGUYỆN & THÁNH THỂ


01. Sự hiệp thông của các tín hữu đầu tiên được biểu lộ qua việc gì?
a. Chia sẻ huynh đệ.
b. Mạnh dạn tuyên xưng đức tin.
c. Chuyên cần cầu nguyện.
d. Truyền rao Lời Chúa.


02. Sự chuyên cần cầu nguyện cho thấy cộng đoàn tín hữu đầu tiên là cộng đoàn như thế nào?
a. Bác ái yêu thương.
b. Đồng tâm nhất trí.
c. Mạnh mẽ tuyên xưng đức tin.
d. Góp mọi sự làm của chung.


03. Thiếu sự đồng tâm nhất trí, lời cầu nguyện của các tín hữu trở nên thế nào?
a. Không thể làm hài lòng Thiên Chúa.
b. Lời cầu nguyện trở nên giả tạo.
c. Lời kinh ca ngợi Thiên Chúa mất hết ý nghĩa.
d. Chỉ có b và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


04. Sự hiệp thông của các tín hữu được biểu lộ, nuôi dưỡng và tăng trưởng nhờ điều gì?
a. Sự vâng phục của các tín hữu.
b. Nhờ các bí tích đức tin.
c. Nhờ sự nhiệt thành của các tông đồ.
d. Nhờ lắng nghe Lời Chúa.


05. Bí tích nào là suối nguồn và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu?
a. Bí tíchThánh Tẩy.
b. Bí tíchThêm Sức.
c. Bí tích Thánh Thể.
d. Bí tíchTruyền Chức Thánh.


06. Trong bí tích Thánh Thể, Đức Kitô liên kết Giáo Hội vào điều gì?
a. Vào hy lễ thập giá của Đức Kitô.
b. Vào mầu nhiệm Nhập thể.
c. Vào sự rao giảng của Ngài.
d. Vào vinh quang của Thiên Chúa.


07. Khi liên kết với Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, Giáo Hội được điều gì?
a. Được đổi mới.
b. Được thanh luyện.
c. Được tràn đầy ân sủng.
d. Chỉ có a và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


08. Thánh Thể là nguồn sức mạnh cho Giáo Hội Việt Nam trong mọi lúc, nhất là khi gặp khó khăn và bách hại. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


09. Đây là cách thế các tín hữu Việt Nam gắn bó với Thánh Thể :
a. Siêng năng chầu Thánh Thể.
b. Sốt sắng tham dự Thánh lễ.
c. Yêu mến Thánh Thể.
d. Cả a, b và c đúng.


10. Bạn hãy viết ra 7 bí tích của Hội Thánh Công giáo :


… … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … …BÀI 23
5.2


HIỆP THÔNG TRONG NIỀM TIN & HY VỌNGNHỜ LẮNG NGHE GIÁO HUẤN CỦA CÁC TÔNG ĐỒ01. Chúa Giêsu đã kêu gọi những ai để giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn Giáo Hội?
a. Thánh Phêrô.
b. Các thánh.
c. Các tông đồ.
d. Những người được Chúa kêu gọi.


02. Ai đã tuyển chọn các tông đồ để giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn Giáo Hội?
a. Chúa Cha.
b. Chúa Giêsu.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Thánh Phêrô.


03. Những ai tiếp tục các tông đồ để giảng dạy, thánh hóa và hướng đến Giáo Hội cho đến khi Chúa Giêsu trở lại?
a. Các tông đồ.
b. Các giám mục.
c. Các linh mục.
d. Các thánh.


04. Chúa Giêsu đã đặt ai làm thủ lãnh các tông đồ?
a. Thánh Phêrô.
b. Thánh Phaolô.
c. Đức Maria.
d. Ông Gioan Tẩy giả.


05. Ai là nguyên lý cùng nền tảng cho sự hiệp nhất và hiệp thông đức tin trong Hội Thánh?
a. Đức Maria.
b. Thánh Phêrô.
c. Thánh Phaolô.
d. Thánh Anrê.


06. Ai là người kế nhiệm thánh Phêrô, vị mục tử tối cao của Giáo Hội Công giáo?
a. Đức Giáo Hoàng, Giám mục Rôma.
b. Hồng y Giáo chủ Anh giáo.
c. Giáo chủ Chính Thống giáo.


07. Đức Giáo Hoàng, Giám mục Rôma (2010) tên hiệu là gì?
a. Đức Giáo Hoàng Phaolô II.
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
d. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.


08. Sự hiệp thông trong niềm tin và hy vọng của các tín hữu đầu tiên được thể hiện qua việc gì?
a. Lắng nghe giáo huấn của các tông đồ.
b. Sống yêu thương phục vụ lẫn nhau.
c. Sống cộng đoàn.
d. Tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô.


09. Đâu là nhiệm vụ của các giám mục cho đến khi Chúa Giêsu trở lại?
a. Hướng dẫn Giáo Hội.
b. Thánh hóa.
c. Giảng dạy.
d. Cả a, b và c đúng.


10. Bạn hãy kể tên 14 tông đồ của Chúa Kitô :


… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …


BÀI 24
5.3


HIỆP THÔNG TRONG ĐỨC ÁI
01. Các tín hữu đầu tiên góp tài sản làm của chung là có ý gì?
a. Để không ai trong cộng đoàn phải thiếu thốn.
b. Sống trọn vẹn tinh thần liên đới huynh đệ.
c. Vì khinh chê của cải vật chất.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


02. Sự hiệp thông huynh đệ giữa các tín hữu đầu tiên chỉ giới hạn trong phạm vi cộng đoàn mà thôi. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


03. Các tín hữu đầu tiên không gặp những khó khăn nào trong việc thể hiện lý tưởng huynh đệ của mình. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


04. Những khó khăn từ bên trong mà các tín hữu đầu tiên gặp phải trong việc thể hiện lý tưởng huynh đệ là gì?
a. Áp lực của nhóm Kitô hữu bảo thủ gốc Do thái.
b. Hiện tượng phe nhóm.
c. Xung đột trong giáo đoàn.
d. Cả a, b và c đúng.


05. Những người Kitô hữu bảo thủ gốc Do thái muốn điều gì?
a. Duy trì nghi thức cắt bì bằng mọi giá.
b. Trói ghì Kitô giáo trong vòng lễ giáo của Môsê.
c. Tôn thờ Thiên Chúa chỉ tại thành Giêrusalem.
d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


06. Những khó khăn từ bên ngoài mà các tín hữu đầu tiên gặp phải trong việc thể hiện lý tưởng huynh đệ là gì?
a. Sự tấn công ác liệt của ngoại giáo.
b. Sự bắt bớ của Do thái giáo.
c. Sự hờ hững của Do thái giáo.
d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


07. Khi gặp phải những khó khăn, các Kitô hữu đầu tiên quan niệm thế nào?
a. Thiên Chúa là tình yêu nên phải sống cho tình yêu.
b. Yêu thương là chu toàn lề luật như lời thánh Phaolô dạy.
c. Máu của các vị tử đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu.
d. Ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa thì đó là chị em và là mẹ Thầy.


08. Trước những khó khăn, các tín hữu đầu tiên đã sống thế nào?
a. Rút vào nhà tiệc ly để cầu nguyện.
b. Cố gắng sống triệt để lý tưởng hiệp thông.
c. Cố gắng sống triệt để lý tưởng huynh đệ của Tin Mừng.
d. Chỉ b và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


09. Cộng đoàn của các tín hữu đầu tiên được xem là cộng đoàn lý tưởng cho tất cả cộng đoàn Kitô giáo ở mọi nơi cũng như mọi thời. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


10. Sự hiệp thông giữa các tín hữu đầu tiên được mở ra cho các giáo đoàn khác, bằng chứng là gì?
a. Cầu nguyện cho nhau.
b. Tổ chức những cuộc lạc quyên để giúp đỡ các giáo đoàn gặp khó khăn.
c. Trao đổi nhân sự cho nhau.

http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2010/04/Vai-tam-hinh-hoa-o-UK-_Tin180.com_001.jpg
LỜI GIẢI ĐÁPPHẦN II
NHÌN VÀO HIỆN TẠIĐỂ KHÁM PHÁNHỮNG DẤU CHỈ THỜI ĐẠI

BÀI 21
ĐỀ TÀI 5


GIÁO HỘIMUỐN TRỞ NÊN CỘNG ĐOÀN HIỆP THÔNG


01. c. Giáo Hội hiệp thông.
02. c. Từ sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa.
03. d. Chỉ có a và b đúng.
04. c. Sự hiệp thông với Thiên Chúa.
05. a. Đúng
06. e. Cả a, b và c đúng.
07. d. Cả a, b và c đúng.
08. a. Đúng
09. a. Bí tích của sự hiệp nhất nhân loại.
10. a. Đúng


BÀI 22
5.1


HIỆP THÔNGTRONG KINH NGUYỆN & THÁNH THỂ


01. c. Chuyên cần cầu nguyện.
02. b. Đồng tâm nhất trí.
03. e. Cả a, b và c đúng.
04. b. Nhờ các bí tích đức tin.
05. c. Bí tích Thánh Thể.
06. a. Vào hy lễ thập giá của Đức Kitô.
07. e. Cả a, b và c đúng.
08. a. Đúng
09. d. Cả a, b và c đúng.
10. 1. Bí tích Thanh Tẩy.
2. Bí tích Thêm Sức.
3. Bí tích Thánh Thể.
4. Bí tích Giao Hòa.
5. Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.
6. Bí tích Hôn Phối.
7. Bí tích Truyền Chức Thánh.


BÀI 23
5.2


HIỆP THÔNG TRONG NIỀM TIN & HY VỌNGNHỜ LẮNG NGHE GIÁO HUẤN CỦA CÁC TÔNG ĐỒ


01. c. Các tông đồ.
02. b. Chúa Giêsu.
03. b. Các giám mục.
04. a. Thánh Phêrô.
05. b. Thánh Phêrô.
06. a. Đức Giáo Hoàng, Giám mục Rôma.
07. d. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
08. a. Lắng nghe giáo huấn của các tông đồ.
09. d. Cả a, b và c đúng.
10. 14 tông đồ của Chúa Kitô :
1. Ông Simôn - Phêrô,
2. Ông Giacôbê con ông Dêbêđê,
3. Ông Gioan em ông Giacôbê,
4. Ông Anrê,
5. Ông Philípphê,
6. Ông Batôlômêô,
7. Ông Mátthêu,
8. Ông Tôma,
9. Ông Giacôbê con ông Anphê,
10. Ông Tađêô,
11. Ông Simôn thuộc nhóm Quá Khích,
12. Ông Giuđa Ítcariốt,
13. Ông Matthia và
14. Ông Phaolô.


BÀI 24
5.3


HIỆP THÔNG TRONG ĐỨC ÁI


01. d. Chỉ có a và b đúng.
02. b. Sai
03. b. Sai
04. d. Cả a, b và c đúng.
05. d. Chỉ a và b đúng.
06. d. Chỉ a và b đúng.
07. c. Máu của các vị tử đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu.
08. d. Chỉ b và c đúng.
09. a. Đúng
10. b. Tổ chức những cuộc lạc quyên để giúp đỡ các giáo đoàn gặp khó khăn.