PDA

View Full Version : VUI HỌC THÁNH KINH : GIÁO HỘI VIỆT NAM 1hungvinhson
06-11-2010, 11:36 PM
VUI HỌC THÁNH KINH : GIÁO HỘI VIỆT NAM 1http://lebaotinhbmt.com/mods/News/trumb_pic/1283813543.jpg (http://lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=1455)


01. Hội Đồng Giám Mục Việt nam mở Năm Thánh để làm gì?
a. Để kỷ niêm 50 năm ngày thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt nam.
b. Để kỷ niệm ngày đầu tiên Tin mừng được rao giảng tại Việt nam.
c. Để kỷ niệm ngày các chứng nhân của Giáo Hội Việt nam được tuyên phong hiển thánh.

02. Năm thánh 2010 của Giáo Hội Việt nam được khai mạc vào ngày lễ gì ?
a. Lễ Các thánh Nam Nữ (1.11.2009)
b. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt nam (24.11.2009)
c. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8.12.2009)
d. Lễ Thánh Phêrô và thánh Phaolô (29.6.2009)

03. Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt nam sẽ kết thúc vào ngày lễ nào ?
a. Lễ Thánh Gia Thất
b. Lễ Hiển Linh (6.1.2010)
c. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
d. Lễ Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời (15.08.2010)

04. Năm Thánh 2010 sẽ kết thúc tại đâu ?
a. Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang
b. Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu
c. Vương Cung thánh Đường Đức Bà Sài gòn
d. Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội

05. Người công giáo Việt nam có thể làm những gì để tham dự tích cực vào việc cử hành Năm Thánh 2010?
a. Cầu nguyện cho việc cử hành Năm Thánh đạt được kết quả tốt đẹp.
b. Học hỏi và tham gia các cử hành
c. Nổ lực xây dựng cộng đoàn và giáo xứ
d. Đóng góp vật chất để Giáo Hội có ngân khoản tổ chức các sự kiện lớn trong Năm Thánh.
e. Chỉ có a, b và c đúng.
f. Cả a, b, c và d đúng.

06. Đâu là ý nghĩa của Năm Thánh 2010?
a. Nhìn lại chặng đường đã qua trong tâm tình tạ ơn và tạ lỗi.
b. Nhìn vào hiện tại với cặp mắt đức tin để nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa.
c. Nhìn tới tương lai với quyết tâm xây dựng một Giáo Hội như lòng Chúa mong ước.
d. Cả 3 đều đúng.

07. Khi tham dự ngày khai mạc và kết thúc Năm Thánh 2010, người tín hữu được lãnh nhận ơn gì ?
a. Ơn toàn xá
b. Ơn chết lành trong giờ sau hết
c. Ơn khôn ngoan
d. Ơn kính sợ Đức Chúa Trời

08. Ơn Toàn Xá mà các tín hữu lãnh nhận trong Năm Thánh 2010 có thể nhường lại cho các linh hồn ở luyện ngục.
a. Đúng
b. Sai

09. Những điều kiện để lãnh nhận ơn Toàn xá trong Năm Thánh 2010 là gì?
a. Xưng tội, rước lễ
b. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
c. Tham dự thánh lễ những ngày được qui định và những nơi
được ấn định
d. Chỉ có a và b đúng
e. Cả a, b và c đúng

10. Đâu là ngày lễ không có trong bảng liệt kê của Thư mở Năm Thánh 2010?
a. Lễ Thánh Gia Thất
b. Lễ Mẹ Thiên Chúa
c. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
d. Lễ Thánh Cả Giuse

11. Hàng giáo phẩm Giáo Hội Việt nam được Đức Thánh Cha Gioan XXIII thiết lập với sắc chỉ này :
a. Venerabilium Nostrorum
b. Super Cathedram
c. Qui Dei Benignitate
d. Spectabile Monumentum

12. Chủ đề của Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt nam là gì?
a. Giáo Hội : Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ
b. Giáo Hội : Mầu nhiệm – Yêu thương – Bác ái
c. Giáo Hội : Nhiệm thể – Hiệp thông – Sứ vụ
d. Giáo Hội : Mầu nhiệm – Truyền thông – Sứ vụ


GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


http://www.cdmedongcong.net/HinhAnhDao/HinhChua/ChuaChienLanh.jpg


LỜI GIẢI:


Giáo Hội Việt Nam 1

01. Để kỷ niệm 50 năm ngày thành lậpHàng Giáo Phẩm Việt nam.
02. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt nam (24.11.2009)
03. Lễ Hiển Linh (6.1.2010)
04. Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang
05. Cả a, b, c và d dều đúng.
06. Cả 3 đều đúng.
07. Ơn toàn xá
08. Đúng
09. Cả a, b và c đúng
10. Lễ Mẹ Thiên Chúa
11. Venerabilium Nostrorum (24.11.1960)
12. Giáo Hội :
Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ