PDA

View Full Version : VUI HỌC THÁNH KINH : GIÁO HỘI VIỆT NAM 2hungvinhson
06-11-2010, 11:53 PM
VUI HỌC THÁNH KINH :
GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT


http://tgphanoi.org/uploads/Nam%20thanh%202010/TuDaoVN.jpgNHỮNG CÂU HỎI
VỀ GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT01. Đức Giáo Hoàng đã thiết lập Giáo phận Banmêthuột là :
a. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
b. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII
c. Đức giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II02. Đức Giám Mục tiên khởi Giáo phận Banmêthuột là :
a. Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức
b. Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực
c. Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai
d. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà03. “Hãy Bước Theo Thần Khí” là khẩu hiệu của :
a. Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Tích Đức
b. Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
c. Đức Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực
d. Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà04. Lễ Bổn mạng của Giáo phận Banmêthuột là :
a. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
b. Lễ Các Thánh Nam Nữ
c. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
d. Lễ Thánh Giuse05. Những Giáo hạt của Giáo phận Banmêthuột là :
a. Phước Long, Daklak I, Quảng Đức, Daklak II
b. Daklak I, Quảng Đức, Daknong, Phước Long
c. Quảng Đức, Bình Phước, Daklak, Dakmil06. Giám mục đương nhiệm của Giáo phận Banmêthuột (2009) là :
a. Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức
b. Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực
c. Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
d. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà07. Nhà thờ Chính Toà Giáo phận Banmêthuột thuộc Giáo xứ :
a. Giáo xứ Thánh Tâm
b. Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo
c. Giáo xứ Vinh An
d. Giáo xứ Dũng Lạc08. Thánh bổn mạng của Chủng viện thuộc Giáo phận Banmêthuột tên là gì ?
a. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
b. Thánh Philípphê Minh
c. Thánh Giuse09. Đền Thờ Đức Mẹ Giang Sơn thuộc Giáo hạt nào?
a. Daklak II
b. Phước Long
c. Daklak I
d. Quảng Đức


10. Đức Giám Mục đã thành lập Giáo xứ Buôn ma thuột là tên là gì ?
a. Gm Martral Jannin
b. Gm Phêrô Nguyễn Huy Mai
c. Gm Paul Seitz Kim
d. Gm Giuse Trịnh Chính Trực11. Giáo xứ sắc tộc đầu tiên có tên gọi là gì ?
a. Giáo xứ Mẫu Tâm
b. Giáo xứ Ea Kmar
c. Giáo xứ Buônmathuột
d. Giáo xứ Buôn Hằng
12. Linh mục đã xây dựng Trung Tâm Công Giáo Sắc Tộc tên là gì ?
a. Lm Roger Bianchetti
b. Lm Romeuf Phương
c. Lm Gb. Trần Thanh Ngoạn
d. Lm Giuse Trịnh Chính Trực


GB. NGUYỄN THÁI HÙNGhttp://www.ttmhcg.com/st/anres.jpg

LỜI GIẢINHỮNG CÂU HỎI
VỀ GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT

01. a. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
02. c. Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai
03. b. Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
04. a. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
05. a. Phước Long, Daklak I, Quảng Đức, Daklak II
06. c. Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
07. a. Giáo xứ Thánh Tâm
08. a. Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
09. a. Daklak II
10. a. Gm Martral Jannim
11. b. Giáo xứ Ea Kmar
12. a. Lm Roger Bianchetti