PDA

View Full Version : Emmanuel 03KDao
11-11-2010, 09:50 PM
Xin giới thiệu với các bạn một bản Tình ca Noel

KDao :118:

DonRac
15-11-2010, 11:21 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/GioiThieu/Ns.KDao/Emmanuel03_kd.jpg

ENCORE (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/GioiThieu/Ns.KDao/Emmanuel03_kd.enc)
PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/GioiThieu/Ns.KDao/Emmanuel03_kd.pdf)