PDA

View Full Version : Trong số 5 Tân Giám Mục Hoa Kỳ có một vị đã cải đạo sang Công Giáolittlewave
28-05-2008, 07:26 AM
Trong số 5 Tân Giám Mục Hoa Kỳ có một vị đã cải đạo sang Công Giáo

Washington (Zenit) - Hôm thứ Tư 09/04/2008, Đức Thánh Cha đã quyết định bổ nhiệm 05 vị giám mục cho các giáo phận của Hoa Kỳ tại Iowa, Arkansas, Texas, Colorado và California. Trong số 05 vị giám mục vừa mới bổ nhiệm có 03 vị có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và mục vụ với những người nói tiếng Tây Ban Nha, và 01 vị cải đạo sang đức tin Công Giáo từ Giáo hội Trưởng Lão.

Đức Giám Mục Phụ tá Richard Pates của Tổng Giáo phận St. Paul và Minneapolis được bổ nhiệm làm Giám Mục của Giáo phận Des Moines, Iowa. Ngài kế vị Giám Mục Joseph Charron, người xin về hưu đúng 01 năm về trước. Đức Cha Richard Pates được thụ phong linh mục ở Nhà thờ Chính tòa Thánh Phêrô vào năm 1968 và được bổ nhiệm làm Giám Mục năm 1979. Đức Cha Pates đã phục vụ cho việc cổ võ ơn gọi cũng như làm tổng thư ký cho Tổng Giáo phận. Ngài phục vụ trong vai trò nhân viên của Tòa Khâm sứ Tòa Thánh ở Washington từ 1975 đến 1981; Ngài là Giám đốc Đại Chủng viện Thánh John Vianney từ 1981-1987 và cũng là chủ chăn sáng lập Nhà thờ Thánh Ambrose ở Woodbury, Minnesota.

Cha Anthony Taylor, 53 tuổi, thuộc Tổng Giáo phận Oklahoma City, sẽ được bổ nhiệm làm Giám mục của Little Rock, Arkansas để điều hành giáo phận đã hai năm trống tòa. Ngài kế nhiệm Đức Cha James Sartain, đã được bổ nhiệm làm chủ chăn Giáo phận Joliet, Illinois vào tháng Năm, 2006. Đức Cha Anthony Taylor đã được phong chức để phục vụ cho Tổng Giáo phận Oklahoma City vào năm 1980. Ngài đã học thần học Kinh Thánh ở Đại học Fordham và có bằng tiến sĩ ngành học này. Ngài trở về Oklahoma City và được bổ nhiệm làm linh mục đại diện cho Linh mục đoàn, và có trách nhiệm trên tất cả linh mục đoàn, duy trì việc đào tạo cho các linh mục và phó tế vĩnh viễn. Đức Tân Giám Mục Taylor đã được bổ nhiệm làm linh mục sáng lập giáo xứ mới Edmond, Oklahoma, sau đó ngài được chuyển sang Giáo xứ Thánh Tâm do ngài thông thạo tiếng Tây Ban Nha.

Cha Oscar Cantú, người bản xứ Giáo phận Houston, Texas, được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ tá của San Antonio. Ở tuổi 41, Đức Tân Giám Mục nói Tiếng Tây Ban Nha là vị Giám Mục trẻ tuổi nhất Hoa Kỳ. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1994 và phục vụ ở nhiều giáo xứ khác nhau. Ngài đã tốt nghiệp thần học ở Đại học North American, Rôma (1998-2002) và gần đây nhất ngài là linh mục Giáo xứ Thánh Danh ở Houston.

Đức Cha James Conley, 53 tuổi của Giáo phận Wichita, Kansas được bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá của Tổng Giáo phận Denver. Ngài là người theo đức tin Công giáo sau khi từ bỏ Giáo Hội Trưởng Lão. Ngài được thụ phong linh mục năm 1985 và đạt được bằng thần học luân lý và đạo đức học ở Học viện Alfonsiana, Rôma. Ngài được ban tước Đức ông năm 1988. Ngoài việc có kinh nghiệm làm mục sư và mục vụ phò sự sống, Đức Tân Giám Mục Conley cũng đã từng phục vụ ở Thánh Bộ Giám Mục ở Vatican. Gần đây nhất, ngài là linh mục Giáo xứ Thánh Thể ở Wichita.

Cha William Justice, 65 tuổi, thuộc Tổng Giáo phận San Francisco được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá của Giáo phận này. Ngài đã là chủ chăn của Giáo xứ Mission Dolores từ nămk 2003 và là linh mục đại diện giáo sĩ của Tổng Giáo phận từ năm 2006. Ngài được thụ phong linh mục ở Tổng Giáo phận San Francisco vào năm 1968 và sau theo học nghiên cứu ngông ngữ về tiếng Tây Ban Nha ở Guadalajara, Mexico. Ngài phục vụ ở nhiều giáo xứ trong Tổng Giáo phận. Ngài cũng là Giám đốc văn phòng Phó tế vĩnh viễn (1979-1981) và là thư ký Văn phòng thừa tác mục vụ (1981-1982)


John Bosco Nguyễn Hoàng Thương