PDA

View Full Version : xin hợp ý cầu nguyện cho Cha AnTôn Nguyễn Tuếdonboscoduc
16-11-2010, 11:15 PM
Cha AnTôn Nguyễn Tuế hiện đang là chánh xứ Giáo Xứ Phương Lâm Giáo Hạt Phương Lâm.
Ngài đã có hơn 5 năm là quản hạt Hạt Phương Lâm và hiện nay sắp nghỉ hưu.
Sáng mai 17-10-2010 Ngài sẽ lên bàn mổ dạ dày Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho ca mổ được thành công để Ngài được tiếp tục tận hiến cho Chúa.