PDA

View Full Version : VUI HỌC THÁNH KINH 43 : LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤhungvinhson
17-11-2010, 07:44 AM
VUI HỌC THÁNH KINH 43

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

http://gpbanmethuot.vn/sites/default/files/imagecache/main_img/BTV_GP3/1243304382_17_802_Christ_The_King[1].jpg (http://gpbanmethuot.vn/content/vui-h%E1%BB%8Dc-th%C3%A1nh-kinh-43)
I. HÌNH TÔ MÀU VHTK 43

http://lh5.ggpht.com/_v4vZ-l5j4eA/TOHuj2585RI/AAAAAAAABgM/qOeGlJ7pps8/s512/Hình%20tô%20màu%2043.jpg
- Chủ đề của hình này là gì?
- Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 18,37

II. TRẮC NGHIỆM VHTK 43: LỄ CHÚA KITÔ VUA

01. Giáo Hội Kitô giáo luôn kết thúc năm phụng vụ vào lễ gì?
a. Lễ Hiển linh
b. Lễ Chúa Kitô Vua
c. Lễ Các Thánh nam nữ
d. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

02. Lễ Chúa Kitô Vua được thiết lập năm nào?
a. 1925
b. 1927
c. 1945
d. 1950

03. Đức Giáo hoàng đã thiết lập lễ Lễ Chúa Kitô Vua tên là gì?
a. Đức Giáo hoàng Lêô XIII
b. Đức Giáo hoàng Piô XI
c. Đức Giáo hoàng Piô XII
d. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

04. Khi thiết lập lễ Lễ Chúa Kitô Vua, Đức Giáo Hoàng muốn công bố những quyền bất khả xâm phạm của Chúa Kitô, đó là:
a. Chúa Kitô là vua vũ trụ
b. Chúa Kitô là vua các thiên thần
c. Chúa Kitô là vua loài người
d. Cả a, b và c đúng

05. Chúa Kitô thuộc dòng dõi vua nào?
a. Vua Pharaô
b. Vua Salem
c. Vua Saun
d. Vua Đavít

06. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Lc 23,3)
a. Tổng trấn Quiriniô
b. Tổng trấn Phéttô
c. Tổng trấn Philatô
d. Tổng trấn Phêlích

07. Vua Do thái đã xét xử Đức Giêsu tên là gì?
a. Vua Ácríppa
b. Vua Philíp
c. Vua Hêrôđê
d. Vua Đavít

08. “Ông có phải là Vua dân Do thái không?” Đây là lời của ai nói với Đức Giêsu? (Ga 18,33)
a. Thượng tế Caipha
b. Vua Hêrôđê
c. Tổng trấn Philatô
d. Tên gian phi

09. “Chính Ngài nói Tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi” (Ga 18, 37). Đây là lời của ai?
a. Ông gioan tẩy giả
b. Đức Giêsu
c. Ông Philatô
d. Ông khannan

10. Khi chứng kiến cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, ai đã thốt lên: “Qủa thật, người này là con Thiên Chúa”? (Mc 15, 39)
a. Ông Simon người Kyrênê
b. Viên đại đội trưởng
c. Đức Maria
d. Tông đồ Gioan
“ Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu mến” ( Ga 15, 13 ).


II. Ô CHỮ VHTK 43: Ô CHỮ LỄ CHÚA KITÔ VUA


http://lh4.ggpht.com/_v4vZ-l5j4eA/TOHukH9CfaI/AAAAAAAABgQ/IkNndrFWjT0/ô%20chữ%2043.jpg

Những gợi ý:

01. Đây là lời người gian phi sám hối nói với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào ... ... , xin nhớ đến tôi!” (Lc 23, 42)

02. Theo Tin mừng thánh Máccô, sau khi chứng kiến viêc Đức Giêsu chết, ông đại đội trưởng đã tuyên nhận Đức Giêsu là ai? (Mc 15, 39)


03. Quan tổng trấn Philatô nói Đức Giêsu là gì của người Do Thái? (Ga 18,33)

04. Người mà dân Do thái xin tha thay Đức Giêsu là ai? (Lc 23, 18)

05. Theo người tín hữu ai là vua vũ trụ?

06. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu là ai? (Lc 23, 3)

07. Tổng trấn Philatô nói Đức Giêsu là Vua của dân nào? (Ga 18,33)

08. Vua Do thái xét xử Đức Giêsu là ai? (Lc 23, 8)

09. Đức Giêsu thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1,30-34)

10. Nhờ bí tích gì chúng ta được tham dự vào vương quyền của Chúa Kitô?

11. Trước tòa tổng trấn Philatô, người ta tố cáo Đức Giêsu ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế nào? (Lc 23, 2)


IV. THỬ TÀI VHTK 43

A. SẮP XẾP TỪ
Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo hàng dọc để thành những tên nhân vật.
AMM COL POR TIA
INA NTE OKH ARI
DAP EME ORO KHO

B. SẮP XẾP TỪ
Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo hàng dọc để thành những tên nhân vật.
UKH KHE POR
LOR VET ILA
AMA GIO ITK

Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa”
( Pl 2,10-11).

V. CÂN NÃO VHTK 43

A. VÒNG TRÒN ĐÔI 1

Trong vòng tròn này là 2 nhân vật, 1 được đọc theo kim đồng hồ và 1 được đọc ngược kim đồng hồ. Đây là 2 nhân vật nào?


http://lh5.ggpht.com/_v4vZ-l5j4eA/TOHukOgnE5I/AAAAAAAABgU/M_jDjuheT00/s512/vòng%20tròn%2043.jpg


V. CÂN NÃO VHTK 43

B. CHIA 1 THÀNH 4
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 7 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào?

http://lh6.ggpht.com/_v4vZ-l5j4eA/TOHuk0lpxyI/AAAAAAAABgY/oIxJ197bcSA/s512/cân%20não%2043.jpg

Gợi ý:
Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những chữ G, M, E & G

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


http://img142.imageshack.us/img142/7411/hoahongox9.jpg

LỜI GIẢI VHTK42

I. HÌNH TÔ MÀU VHTK 42

- Các Thánh Nam Nữ
- Khải Huyền 5,13:
Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô:
“Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời!”

II. TRẮC NGHIỆM VHTK 42
LỜI GIẢI:
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

01. b. 117
02. c. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
03. b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)
04. b. Ông Đỗ Hưng Viễn
05. d. Anh Phanxicô
06. b. Ngày 19.06.1988
07. d. ĐGH Gioan Phalô II
08. a. Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
09. c. Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH
10. a. Giuse MARCHAND DU Lm

III. Ô CHỮ VHTK 42
LỜI GIẢI:
Ô CHỮ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

01. Lm Giuse MARCHAND DU Linh mục
02. Philipphê PHAN VĂN MINH Linh mục
03. Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU Thầy giảng
04. Đaminh PHẠM TRỌNG KHẢM Quan án
05. Micae HỒ ĐÌNH HY Quan thái bộc
06. Luca VŨ BÁ LOAN Linh mục
07. Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC Linh mục
08. Tôma TRẦN VĂN THIỆN Chủng sinh
09. Têphanô CUENOT THỂ Giám mục
10. Giuse NGUYỄN DUY KHANG
11. Simon PHAN ĐẮC HÒA Y sĩ
12. Mátthêu LÊ VĂN GẪM Thương gia
13. Phaolô LÊ BẢO TỊNH Lm
14. Phaolô TỐNG VIẾT BƯỜNG
15. Đgh GIOAN PHAOLÔ II
16. Vinh sơn ĐỖ YẾN linh mục
17. Anê LÊ THỊ THÀNH
18. Anrê NGUYỄN KIM THÔNG
19. Ignatiô DELGADO Y Giám mục
20. Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
Hàng dọc : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAMIV. THỬ TÀI VHTK 42
A. SẮP XẾP TỪ VỰNG
LỜI GIẢI:

Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối là thấy những nhân vật cần tìm.
ACKHELAO, DORUXILA, GIEREMIA

B. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT
LỜI GIẢI:

Nhóm A, B, C đều theo 1 nguyên tắc chung, là theo trật tự Alphabet cách 1 mẫu tự. Còn nhóm D không theo trật tự này.

V. CÂN NÃO VHTK 42
A. VÒNG TRÒN NGƯỢC XUÔI
LỜI GIẢI:

Ông BARABA (xuôi)
Bà DAMARI (ngược)

B. HÃY CÙNG ĐỌC NUN
LỜI GIẢI:

Từ chữ U trung tâm: chữ U liền kề với 8 chữ N, và từ NUN có 1 chữ U và 2 chữ N.
Vậy trong hình trên ta có: (9 - 1) ( 9 - 2) = 56 cách đọc từ NUN.GB. NGUYỄN THÁI HÙNG