PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT 34 THƯƠNG NIÊN NĂM C: LỄ CHÚA KITÔ VUA (21 tháng 11/2010)vũng_nước
19-11-2010, 03:53 AM
CHÚA NHẬT 34 THƯƠNG NIÊN NĂM C: LỄ CHÚA KITÔ VUA
(21 tháng 11/2010)


ÐỌC I: 2 Sm 5, 1-3
"Họ xức dầu phong Ðavít làm vua Israel".

Trích sách Samuel quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: "Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: 'Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel'". Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Ðavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Ðavít làm vua Israel. Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5
Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa" (c. 1).

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa". Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.
2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên.
3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít.

BÀI ÐỌC II: Cl 1, 12-20
"Người đã đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Ðấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tôi.
Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất. Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mc 11, 10
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Ðavid tổ phụ chúng ta đã đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 23, 35-43
"Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người Này Là Vua Dân Do Thái". Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta". Ðó là lời Chúa.
http://suyniem.com/pics/jesus/kn.jpg
http://suyniem.com/Tin Mung HN/cn34tnCkito.mp3


SUY NIỆM TIN MỪNG
VUA KITÔ, QUYỀN THIÊN CHỦHình ảnh Vua-tôi vẫn còn thấy và có lẽ mãi mãi vẫn thấy trong Kitô giáo, khi mỗi Kitô hữu nhận Chúa Giêsu là Vua của mình. Quan niệm này trong dân gian trải qua lịch sử nhân loại thường bị thay đổi khi các chế độ chính quyền chọn để cai trị dân mình. Ở một thời rất dài của nhân loại, người ta chọn theo quân chủ, nghĩa là trong nước có Vua đứng đầu, còn tất cả đều là thần dân. Khi tiến đến tự do nhiều hơn, thì nhân loại thích chọn chế độ dân chủ để diễn tả bản tính và tài năng phong phú của mỗi cá nhân con người.

Riêng Kitô giáo chẳng chọn quân chủ, cũng chẳng theo dân chủ, nhưng là Thiên chủ, nghĩa là chọn theo chế độ quyền từ Thiên Chúa ban xuống. Và khi chọn theo đường hướng này, lại phải theo tất cả giáo huấn của Đức Kitô, Đấng làm Vua mỗi cá nhân và toàn thể nhân loại cũng như vũ trụ. Điều mà nhiều người trong quá khứ và hôm nay có lẽ không muốn chấp nhận 100%, hay chỉ 50%, và kém hơn chút nữa dưới 50% quyền bính trong Giáo Hội Công Giáo, Chi Thể, Nhiệm Thể và Hiền Thê của Đức Kitô, khi họ sống trong bầu khí dân chủ. Cho dù các chế độ đổi thay, Đạo Công Giáo sẽ muôn đời theo chế độ Thiên Chủ, vì đã chọn cho mình Đức Kitô, Vua muôn đời. Các Kitô hữu không muốn theo Giáo Hội Công Giáo, họ tự nhiên tách ra khỏi Nhiệm Thể này của Đức Kitô.

Điều người Kitô hữu suy nghĩ hôm nay, là nhìn Chúa Kitô Vua, không phải dưới hình ảnh một vị Vua độc tài, hay khắt khe, nhưng ngược lại là vị Vua hòa bình, nhân ái, thương yêu nhân loại hết lòng đến hy sinh giọt máu cuối cùng để cứu chuộc họ khỏi tội lỗi và sự chết muôn đời. Cứ xem những gì Thánh Luca thuật lại trong bài Phúc âm hôm nay sẽ rõ về bản chất Vua của Đức Kitô. Cho dù hết mọi người xỉ nhục, lên án và giết Ngài, nhưng nếu ai trong số họ chỉ cần một lời kêu xin tha thứ như tên trộm van xin: Lạy Ngài, khi về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi cùng, thì vị Vua ấy liền trả lời: Ta bảo thật, ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta. Còn vị Vua nào nhân ái và thương yêu thần dân của mình hơn được Đức Kitô Vua?

Hôm nay, vị Vua ấy vẫn cai trị dân Ngài qua Hội Thánh Công Giáo mà Ngài đã thiết lập. Hội thánh Công Giáo không phải là tập thể trừu tượng, nhưng hiện thân là những con người bằng xương bằng thịt, đầy yếu đuối và sẵn sàng vấp ngã. Nhưng Hội thánh Công Giáo tin mình luôn có Vua Giêsu Kitô, Đấng Thánh tuyệt đối hướng dẫn và can thiệp qua Thánh Thần của Ngài. Vì thế, chúng ta đừng lầm lẫn tính cách dân chủ với Thiên chủ của Đạo Đức Kitô, để bị cám dỗ xa rời tình yêu bao la mà Đấng làm Vua chúng ta đã liều mạng chết thay cho mình được sống.

Lm. Raphael Xuân Nguyên