PDA

View Full Version : cầu cho linh hồn Auguttino thân phụ cũa bé Trúconggiachonggay_99
19-11-2010, 06:46 AM
xin anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Auguttino là thân phụ của bé Nguyễn Thanh Trúc giỗ:
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con, xin cho linh hồn Auguttino được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn Auguttino cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. AMEN.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. AMEN.

Yến Châu
19-11-2010, 07:01 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Augustino được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

:77::77::77:

ocean_moonlight
19-11-2010, 07:12 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Augustino được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

bekinhcan0612
19-11-2010, 07:19 AM
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI LINH HỒN AUGUSTINO!!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI LINH HỒN AUGUSTINO!!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI LINH HỒN AUGUSTINO!!!

hongbinh
19-11-2010, 07:20 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Augustino được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

mayxanh1234
19-11-2010, 07:48 AM
xin cau cho linh hon Augustin duoc som ve Nuoc Chua

NguyenNgocHieu
19-11-2010, 07:51 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Augustino được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

batrinh
19-11-2010, 07:59 AM
xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn AUGUSTINO qua chốn âu sầu
xin vì công nghiệp đức Nử đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau
lạy Chúa xin Chúa tha phần phạt cho linh hồn uagustino khỏi lửa luyện ngục được lên thiên đàng Amen

forget_me_not
19-11-2010, 09:39 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Augustino được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!


GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI LINH HỒN AUGUSTINO!!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI LINH HỒN AUGUSTINO!!!
GIÊSU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN XIN CỨU RỖI LINH HỒN AUGUSTINO!!!

sylph
19-11-2010, 09:49 AM
xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa Linh hồn Augustino qua chốn lưu đày,xin vì công nghiệp Đức nữ Đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau.

Ti_Amo
19-11-2010, 10:29 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Augustino được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

Xin Chúa nhận lời chúng con. :77: