PDA

View Full Version : LÀM GÌ ?trandinhmy43
21-11-2010, 01:20 PM
Ôi lạy Chúa, giờ con biết phải làm sao đây, nếu con từ bỏ thì con sẽ no cho mọi người, còn nếu con làm tiếp thì con không thể, Chúa ơi, con ích kỷ, con nhỏ nhen quá, tại sao con lại không thể làm cho người khác được. Chúa ơi, nguyện xin Ngài hãy cho con biết việc con phải làm gì lúc này. Amen