PDA

View Full Version : Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Dân Chúa 21.11 (Audio)DonRac
23-11-2010, 01:20 PM
Ca nhập Lễ - Lời ngỏ đầu Thánh Lễ

Trình bày: Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám mục TGp. Hà Nội


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/01.ThanhLeKhaiMac21.11/1.CaNhaple-LoiNgoDauThanhLe_DHDC_TGm.NguyenVanNhon.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
23-11-2010, 01:23 PM
Tin mừng - Bài giảng Lễ

Trình bày: Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám mục TGp. Hà Nội


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/01.ThanhLeKhaiMac21.11/2.TinMung-GiangLe_DHDC_TGm.NguyenVanNhon.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net