PDA

View Full Version : Đại Hội Dân Chúa 2010 (Video)Damsan
23-11-2010, 10:23 AM
http://www.youtube.com/watch?v=QmkTI08YRvc&feature=player_embedded#!

Damsan
23-11-2010, 10:24 AM
http://www.youtube.com/watch?v=CI5ftiuejls&feature=player_embedded
(http://www.daihoidanchua.net/video/20101122358/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-d%C3%A2n-ch%C3%BAa)

Damsan
23-11-2010, 10:25 AM
http://www.youtube.com/watch?v=CI5ftiuejls&feature=player_embedded

DonRac
23-11-2010, 02:33 PM
http://www.youtube.com/watch?v=rSFE3vfKMOc&feature=player_embedded

DonRac
23-11-2010, 02:35 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Nc_frq0L--g&feature=player_embedded