PDA

View Full Version : Chương trình làm việc của Đại Hội Dân Chúa ngày 24.11.2010JB.Lưu Hùng Vương
24-11-2010, 08:40 PM
http://www.tonggiaophanhanoi.org/images/stories/tgphanoi/dai_hoi_dan_chua/Ngay_2211/DHDC_2.jpgNGÀY III (24.11.2010): GIÁO HỘI VIỆT NAM VÀ SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG
Thuyết trình:
Giáo Hội Việt Nam và sứ vụ loan báo Tin Mừng
Tham luận của 2 Giám mục:
- Rao giảng Tin mừng trong nền văn hoá dân tộc Việt Nam
- Mối quan tâm về gia đình

Người trình bày:
Đức cha Vinh Sơn Nguyễn văn Bản
Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi
Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri
Các tham luận khác:
1. Viễn tượng gia đình: một lối nhìn mục vụ
2. Tu sĩ và sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội Việt Nam
3. Truyền giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số
4. Giới y tế Công giáo và việc phục vụ con người
5. Mục vụ Giới Trẻ
6. Nâng cao tính hiệu quả của việc bác ái
7. Mở rộng chân trời đối thoại và cộng tác
8. Quan tâm đến Mục vụ Di Dân
9. Một số góp ý cho Đại Hội
10. Sứ mạng loan báo Tin Mừng
11. Giáo dân VN sống Đạo và truyền Đạo
12. Truyền giáo qua các trung tâm hành hương du lịch
Người trình bày:
1. Cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn (TTK/UB Mục vụ Gia Đình)
2. Nữ tu Marie Ngô thị Mai Anh (Dòng Thánh Phaolô)
3. Chị K' Điệp (GP Dalat)
4. Bác sĩ Phạm thị Chi Lan - Bs. Nguyễn Đăng Phấn (GP Sàigòn)
5. Cha Gioan Lê Quang Việt (UBMV Giới Trẻ)
6. Cha VinhSơn Vũ Ngọc Đồng (Caritas GP Sàigòn)
7. Cha GioanKim Nguyễn Đức Thành (GP Bắc Ninh)
8. Ông Gioan Trần Quốc Dung (UBMV Di Dân)
9. Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh (GP Phú Cường)
10. Cha Phanxicô Assisi Phạm Ngọc Quang (GP Kontum)
11. Bà Maria Nguyễn thị Nga (TGP Huế)
12. Cha Đinh Công Lịch (GP. Phát Diệm)

Nguồn: daihoidanchua.net