PDA

View Full Version : Tham luận sáng 24.11 - Đại Hội Dân Chúa 2010 (Audio)DonRac
25-11-2010, 07:27 AM
Giáo hội sứ vụ - Giáo hội Việt Nam và sứ mạng loan báo Tin Mừng

Trình bày: Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Giám mục Gp. Buôn Mê Thuộthttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/01.GiaoHoiSuVu_Gm.NguyenVanBan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 07:30 AM
Giáo hội sứ vụ - Về việc giáo dục lương tâm trong bối cảnh truyền giáo tại Việt Nam

Trình bày: Đức Giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi
Giám mục phó Gp. Quy Nhơnhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/02.GiaoHoiSuVu_Gm.NguyenVanKhoi.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 07:34 AM
Giáo hội sứ vụ - Nước Trời như tấm lưới

Trình bày: Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri
Giám mục Gp. Đã Nẵnghttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/03.GiaoHoiSuVu_Gm.ChauNgocTri.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 07:37 AM
Chia sẻ kinh nghiệm Truyền Giáo

Trình bày: Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
Nguyên Giám mục Gp. Phan Thiếthttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/04.ChiaSeKinhNghiemTruyenGiao_Gm.NguyenThanhHoan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 07:47 AM
Tham luận 1: Viễn tượng Gia đình, một lối nhìn Mục vụ

Trình bày: Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn, TTK UB Mục vụ Gia đình, HĐGMVNhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/05.ThamLuan1_Lm.NguyenAnhTuan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 07:49 AM
Tham luận 2: Tu sĩ và Sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo hội Việt Nam

Trình bày: Sr. Marie Ngô Thị Mai Anh, Giám tỉnh dòng Thánh Phaolô SG
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/06.ThamLuan2_Sr.NgoThiMaiAnh.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 07:58 AM
Tham luận 3: Truyền giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trình bày: Chị Ka Diep, Gp. Đà Lạthttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/07.ThamLuan3_KaDiep.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 08:00 AM
Tham luận 4: Giới y tế Công giáo và việc phục vụ con người

Trình bày: Bác sĩ Phạm Đăng Phấn, TGp. Sài Gònhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/08.ThamLuan4_PhamDangPhan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 08:02 AM
Tham luận 5: Sứ mạng loan báo Tin Mừng

Trình bày: Lm. Phanxicô Phạm Ngọc Quang, Gp. Kontumhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/09.ThamLuan5_Lm.PhamNgocQuang.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 08:04 AM
Tham luận 6: Giáo dân Việt Nam Sống Đạo và Truyền Giáo

Trình bày: Bà Maria Nguyễn Thị Nga, TGp. Huếhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/10.ThamLuan6_NguyenThiNga.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 08:15 AM
Tham luận 7: Quan tâm đến Mục vụ Di dân

Trình bày: Ông Gioan Trần Quốc Dung, UB Mục vụ Di dân, HĐGMVNhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/11.ThamLuan7_TranQuocDung.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 08:17 AM
Tham luận 8: Mở rộng chân trời đối thoại và cộng tác

Trình bày: Lm. GioaKim Nguyễn Đức Thành, Gp. Bắc Ninhhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/12.ThamLuan8_Lm.NguyenDucThanh.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 08:19 AM
Tham luận 9: Truyền Giáo qua các Trung tâm Hành hương, Du lịch

Trình bày: Lm. Gioan Đinh Công Lịch, Gp. Phát Diệmhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/13.ThamLuan9_Lm.DinhCongLich.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
25-11-2010, 08:22 AM
Tham luận 10: Mục vụ Giới trẻ

Trình bày: Lm. Gioan Lê Quang Việt, TTK UB Mục vụ Giới trẻ, HĐGMVNhttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/09.ThamLuanSang24.11/14.ThamLuan10_Lm.LeQuangViet.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net