PDA

View Full Version : Tin mừng - Bài giảng Lễ sáng 22.11 - Đại Hội Dân Chúa 2010DonRac
23-11-2010, 02:19 PM
Tin mừng - Bài giảng Lễ sáng 22/11/2010

Trình bày: Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên
Giám mục Gp. Hải Phònghttp://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/04.BaiGiangThanhLeSang22.11/TinMung-GiangLe22112010_DHDC_Gm.VuVanThien.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net