PDA

View Full Version : Tin mừng - Bài giảng Lễ sáng 23.11 - Đại Hội Dân Chúa 2010DonRac
24-11-2010, 11:53 AM
Tin mừng - Bài giảng Lễ sáng 23/11/2010

Trình bày: Đức Giám mục Giuse Vũ Duy thống
Giám mục Gp. Phan Thiết


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/07.BaiGiangThanhLeSang23.11/TinMung-GiangLe23.11.2010_Gm.VuDuyThong.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net