PDA

View Full Version : Nhập Lễ sáng 23.11 - Đại Hội Dân Chúa 2010 (Audio)DonRac
24-11-2010, 11:53 AM
Nhập Lễ sáng 23/11/2010


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/06.NhapLeSang23.11/NhapLe23.11.2010_KinhThanhGiuse.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net