PDA

View Full Version : Tin mừng - Bài giảng Lễ sáng 24.11 - Đại Hội Dân Chúa 2010DonRac
27-11-2010, 08:14 AM
Tin mừng - Bài giảng Lễ sáng 24/11/2010

Trình bày: Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh
Giám mục Gp. Nha Trang


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/11.BaiGiangThanhLeSang24.11/TinMung-GiangLe24.11.2010_DHDC_Gm.VoDucMinh.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net