PDA

View Full Version : Chia sẻ của Khách mời - Đại Hội Dân Chúa 2010 (Audio)DonRac
27-11-2010, 12:13 PM
Phát biểu của Đại diện HĐGM Công Giáo Thái Lan


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/14.ChiaSeCuaKhachMoi/1.DaiDienHDGMCongGiaoThaiLan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 12:14 PM
Phát biểu của Đại diện HĐGM Công Giáo Malaysia


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/14.ChiaSeCuaKhachMoi/2.DaiDienHDGMCongGiaoMalaysia.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 12:16 PM
Phát biểu của Đại diện HĐGM Công Giáo Đài Loan


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/14.ChiaSeCuaKhachMoi/3.DaiDienHDGMCongGiaoDaiLoan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 12:16 PM
Phát biểu của Đại diện HĐGM Công Giáo Nhật Bản


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/14.ChiaSeCuaKhachMoi/4.DaiDienHDGMCongGiaoNhatBan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 12:18 PM
Phát biểu của Đại diện HĐGM Công Giáo Pháp


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/14.ChiaSeCuaKhachMoi/5.DaiDienHDGMCongGiaoPhap.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 12:21 PM
Phát biểu của Đại diện HĐGM Công Giáo Canada

Thực hiện: Đức Giám mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/14.ChiaSeCuaKhachMoi/6.DaiDienHDGMCongGiaoCanada.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 12:23 PM
Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thực hiện: Lm. Nguyễn Thanh Liêm


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/14.ChiaSeCuaKhachMoi/7.ChuTichLienDoanCongGiaoVietNamTaiHoaKy.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net