PDA

View Full Version : Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Dân Chúa 2010 (Audio)DonRac
27-11-2010, 12:59 PM
Ca nhập Lễ - Lời ngỏ đầu Thánh Lễ Bế mạc

Trình bày: Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám mục TGp. Hà Nội


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/15.ThanhLeBeMac/1.CaNhaple-LoiNgoDauThanhLe_DHDC_TGm.NguyenVanNhon.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 01:01 PM
Tin mừng - Bài giảng Lễ

Trình bày: Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ
Giám mục Gp. Phú Cường


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/15.ThanhLeBeMac/2.TinMung-GiangLe_DHDC_Gm.TranDinhTu.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 01:05 PM
Một vài tâm tình của ĐHY Gioan. B Phạm Minh Mẫn, cuối Thánh Lễ Bế Mạc

Thực hiện: ĐHY Gioan. B Phạm Minh Mẫn
Tổng Giám mục TGp. Sài Gòn


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/15.ThanhLeBeMac/3.MotVaiTamTinhCuaDHYG.B.PhamMinhMan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 01:09 PM
Lời cảm ơn ĐHY Gioan. B Phạm Minh Mẫn, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Dân Chúa 2010

Trình bày: Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám mục TGp. Hà Nội


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/15.ThanhLeBeMac/4.LoiCamOnCuaTGm.NguyenVanNhon.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net