PDA

View Full Version : Đêm Hạnh Ngộ - Đại Hội Dân Chúa 2010 (Audio)DonRac
27-11-2010, 01:12 PM
Tuyên bố Khai mạc Đêm Hạnh Ngộ DHDC 2010

Trình bày: Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Giám mục Gp. Phan Thiết


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/16.DemHanhNgoDHDC/1.TuyenBoKhaiMacDemHanhNgo_Gm.VuDuyThong.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 01:15 PM
Công bố Sứ Điệp Đại Hội Dân Chúa 2010

Trình bày: Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục phụ tá TGp. Sài Gòn


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/16.DemHanhNgoDHDC/2.CongBoSuDiepDHDC2010_Gm.NguyenVanKham.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 01:18 PM
Ý nghĩa của giếng nước trên sân khấu

Trình bày: ĐHY Gioan. B Phạm Minh Mẫn
Tổng Giám mục TGp. Sài Gòn


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/16.DemHanhNgoDHDC/3.PhatBieuCuaDHYG.B.PhamMinhMan.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 01:20 PM
Niềm Vui Hạnh Ngộ

Sáng tác: Khắc Dũng
Thể hiện: Tốp Ca Thiếu Nhi


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/16.DemHanhNgoDHDC/4.NiemVuiHanhNgo_kd_TopCaThieuNhi.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 01:22 PM
Bước Chân Truyền Giáo

Thể hiện: Liên Hội Dòng Mến Thánh Giá


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/16.DemHanhNgoDHDC/5.BuocChanTruyenGiao_LienHoiDongMTG.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 01:27 PM
Đức TGm Huế ngỏ lời mời tham dự Thánh Lễ Bế mạc Năm Thánh tại La Vang

Trình bày: Đức Tổng Giám mục Stephano Nguyễn Như Thể
Tổng Giám mục TGp. Huế


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/16.DemHanhNgoDHDC/6.MoiThamDuTLBMNT-HHKDMLV_TGm.NguyenNhuThe.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net

DonRac
27-11-2010, 01:29 PM
Hướng Về La Vang

Sáng tác: Duy Tân
Thể hiện: Gia Ân


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/16.DemHanhNgoDHDC/7.HuongVeMeLaVang_dt_GiaAn.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net