PDA

View Full Version : Công bố Sứ điệp Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010DonRac
27-11-2010, 01:34 PM
Công bố Sứ Điệp Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010

Trình bày: Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục phụ tá TGp. Sài Gòn


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/DHDC2010/17.CongBoSuDiepDHDC/CongBoSuDiepDHDC2010_Gm.NguyenVanKham.mp3

Nguồn: http://daihoidanchua.net