PDA

View Full Version : Tìm bài "Nước Trời đã gần" file encoreloqchoq
01-12-2010, 09:53 PM
Tớ đang cần file encore của bài "Nước Trời đã gần" (cha Thành Tâm). Nếu anh chị em nào có thì xin up giùm. Xin hết lòng cám ơn trước.
Giá như các bài nhạc trong forum mình đều có up sẵn bài gốc bằng enc hay sib gì đó bên cạnh file pdf thì hay quá nhỉ. Vì các bài đa số được chép với size A4, còn nếu muốn chuyển A5 thì buộc phải có file gốc thôi. Ít lời đề nghị mong được các anh chị phụ trách trang web đoái thương lưu ý.

tienggoigiuadoi
01-12-2010, 10:32 PM
RẤT TIẾT TÔI KHÔNG CÓ:1:

giusehien
01-12-2010, 11:11 PM
gởi Bạn " Nước Trời Đã Gần" Lm Thành Tâm
http://www.dinh.dk/pdf/NuocTroidagan.pdf

TB: Phần Sib của bài nhạc ở phần File đính kèm.