PDA

View Full Version : Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anton mới qua đờihaiautrang
10-12-2010, 08:50 PM
Một người ông họ của con mới được Chúa thương gọi về. Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Anton được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Con xin cảm ơn mọi người:77:

hongbinh
10-12-2010, 08:59 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Anton được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

batrinh
10-12-2010, 09:01 PM
lạy Chúa , Chúa đã mời gọi chúng con hãy trở về với Chúa hôm nay Chúa đã gọi ông ANTON về với Chúa xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm mà ông ANTON đã yếu đuối trót phạm khi còn sinh thì thì giờ đây cuối xin Chúa tha thứ phần phạt cho linh hồn AN TÔN
XIN cHÚA NGHE LỜI CHÚNG CON KHẨN CẦU MÀ ĐƯA LINH HỒN AN TÔN QUA CHỐN U SẦU
XIN VÌ CÔNG NGHIỆP ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH MÀ CHÚA GIƠ TAY DẬP TẮT LỬA HỒNG NUNG NẤU VÔ CÙNG ĐỚN ĐAU

sylph
10-12-2010, 09:21 PM
Xin Chúa ghé mắt nhân từ đoái nhìn Linh Hồn Anton,xin Chúa cho linh hồn này được về hưởng nhan Thánh Chúa,nơi mà Chúa đã dọn sẵn cho mỗi người chúng con!