PDA

View Full Version : SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 (TRẮC NGHIỆM)hungvinhson
15-12-2010, 11:52 PM
SỨ ĐIỆP
CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
VIỆT NAM 2010

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFPiIPBUUGGetjJrAUalUoUjIZnU2f8t8yPm-6gu1RQGY4UJf46A

HỌC HỎI
SỨ ĐIỆP
CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
VIỆT NAM 2010
BẰNG TRẮC NGHIỆM


PHẦN I


1.1. Năm thánh 2010 là kỷ niệm:
a. 50 năm thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam.
b. 350 năm thiết lập 2 địa phận Tông tòa đầu tiên.
c. 30 năm bức thư chung: “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”.
d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


1.2. Ngày Đại hội Dân Chúa Việt Nam diễn ra tại đâu?
a. Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.
b. Tổng Giáo phận Hà Nội.
c. Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang.


1.3. Giáo Hội Việt Nam có bao nhiêu giáo phận?
a. 24
b. 25
c. 26
d. 27


1.4. Đại hội Dân Chúa Việt Nam bao gồm những ai?
a. Giám mục, linh mục và tu sĩ.
b. Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân.
c. Linh mục, tu sĩ và giáo dân.
d. Giám mục, linh mục và giáo dân.


1.5. Những ngày Đại hội Dân Chúa Việt Nam được coi là gì?
a. Thời điểm của ân sủng.
b. Thời điểm của hòa giải.
c. Khởi đầu của nhập thế.
d. Khởi đầu của dấn thân hoạt động xã hội.


1.6. Những ngày Đại hội Dân Chúa Việt Nam được xem là gì?
a. Thành quả của Giáo Hội Việt Nam.
b. Kinh nghiệm quý báu Chúa ban cho Hội Thánh tại Việt Nam.
c. Thành quả của sự truyền giáo tại Việt Nam.
d. Kinh nghiệm tổ chức của Giáo Hội.2.1. Đại hội Dân Chúa Việt Nam được khai mạc vào ngày lễ gì?
a. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
b. Lễ Các Thánh Nam Nữ
c. Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
d. Lễ Chúa Hiển Linh


2.2. Hội Thánh Chúa Kitô có mặt trong lịch sử nhân loại với sứ mạng gì?
a. Giúp các dân tộc hòa giải với nhau.
b. Loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
c.Giúp cho con người sống hòa bình.
d. Giúp cho con người phát triển kinh tế và xã hội.


2.3. Chúa Kitô đã thiết lập Nước Thiên Chúa là vương quốc của sự gì?
a. Sự thật, sự sống
b. Thánh thiện, toàn phúc
c. Yêu thương, an bình
d. Chỉ a và b đúng
e. Cả a, b và c đúng


2.4. Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam có sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, tiếp nối sứ mạng gì của Chúa Kitô?
a. Hòa giải.
b. An ủi và che chở.
c. Yêu thương và phục vụ.
d. Giải thoát con người khỏi cảnh tối tăm.2.5. Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam có sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, góp phần kiến tạo nền văn hóa gì?
a. Sự sống
b. Sự chết
c. Tiêu dùng
d. Tư bản


2.6. Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, góp phần kiến tạo nền văn minh gì trên quê hương đất nước này?
a. Công bằng
b. Hòa giải
c. Tình thương
d. Dấn thấn vào việcbác ái xã hội3.1. Để tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, đòi hỏi Hội Thánh phải làm gì?
a. Phải đổi mới không ngừng.
b. Phải dấn thân vào lĩnh vực xã hội và kinh tế.
c. Phải chăm lo cho những người di dân.
d. Phải chăm lo cho những người nghèo và bị bỏ rơi.


3.2. Hội Thánh tại Việt Nam phát xuất từ ai?
a. Thiên Chúa.
b. Các nhà truyền giáo.
c. Hàng Giáo phẩm Việt Nam.
d. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.


3.3. Hội Thánh tại Việt Nam xuất phát từ Thiên Chúa, sống nhờ ngài, và hướng tới ai?
a. Thiên Chúa
b. Đức Kitô, Đấng Cứu chuộc con người.
c. Cộng đồng các tín hữu.
d. Những người nghèo và bị bỏ rơi.


3.4. Trong mọi hoàn cảnh, điều quan trọng nhất của Hội Thánh tại Việt Nam là gì?
a. Củng cố mối hiệp thông của mỗi người tín hữu.
b. Canh tân mối hiệp thông của mỗi người tín hữu.
c. Đào sâu mối hiệp thông của mỗi người tín hữu.
d. Cả a, b và c đúng.


3.5. Hội Thánh tại Việt Nam củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thông của mỗi người tín hữu cũng như của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn với Thiên Chúa qua việc gì?
a. Cử hành thánh thể.
b. Đời sống cầu nguyện.
c. Lắng nghe Lời Chúa.
d. Chỉ a và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng


3.6. Điều gì phải thực sự trở thành tâm điểm trong đời sống Hội Thánh tại Việt Nam?
a. Học hỏi Lời Chúa.
b. Việc cử hành Thánh Thể.
c. Sống bác ái công bằng.
d. Dấn thân phục vụ người nghèo.


3.7. Để trở thành tâm điểm trong đời sống Hội Thánh tại Việt Nam, việc cử hành Thánh Thể cần được nối dài bằng việc gì?
a. Đào sâu chân lý đức tin.
b. Suy niệm Lời Chúa.
c. Cầu nguyện.
d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


3.8. Đây là ước muốn của Hội Thánh tại Việt Nam trong những năm sắp tới.
a. Giúp cho con người thăng tiến trong đời sống xã hội.
b. Tạo sự công bằng giữa mọi người.
c. Giúp các tín hữu hòa đồng vào xã hội.
d. Phổ biến và học hỏi Lời Chúa.


3.9. Ước mong của Hội Thánh trong những năm sắp tới là để Lời Chúa thực sự trở nên điều gì?
a. Kim chỉ nam của các tín hữu.
b. Ánh sáng soi dẫn mọi quyết định của các tín hữu.
c. Chọn lựa của các tín hữu
d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


3.10. Khi học hỏi Lời Chúa là để Lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng điều gì?
a. Trí khôn
b. Lòng mến
c. Tâm hồn
d. Tri thức
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-Xg0u_aHak5KMzTTkT6e8LXsp1jr3Y0UI59iKhBxpgVTju3SzOw
LỜI GIẢI
XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM

hungvinhson
15-12-2010, 11:59 PM
SỨ ĐIỆP
CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
VIỆT NAM 2010


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXnEHlkv9aPsntTbc6jCPWIdWLOQOnRhivaRtVvoUOzUEoAtym

HỌC HỎI
SỨ ĐIỆP
CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
VIỆT NAM 2010
BẰNG TRẮC NGHIỆM

PHẦN II

4.1. Hội Thánh tại Việt Nam phải làm gì với văn hóa và lịch sử của dân tộc mình?
a. Nhập thể.
b. Trung dung.
c. Đào sâu.
d. Loại trừ.

4.2. Những ai là người đầu tiên đã tạo ra chữ quốc ngữ mà mọi người Việt Nam hiện đang sử dụng?
a. Những người thực dân pháp.
b. Những người Công giáo.
c. Những người Phật giáo.
d. Nhà cầm quyền Bắc thuộc Trung Hoa.

4.3. Người Công giáo đã đem những giá trị nhân văn gì vào đời sống xã hội?
a. Tôn trọng sự sống.
b. Tôn trọng phẩm giá con người.
c. Sống bình đẳng và bác ái.
d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.

4.4. Người Công giáo đã đem những giá trị nhân văn như tinh thần phục vụ, hy sinh vào đời xã hội. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai

4.5. “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đối với người Công giáo Việt Nam là 1 đòi hỏi của ... ... ... ?
a. Phúc Âm
b. Cộng đoàn
c. Giáo Hội
d. Xã hội

4.6. Khi dấn thân xây dựng xã hội trần thế, Hội Thánh mong muốn phục vụ những ai?
a. Những người Công giáo Việt Nam.
b. Những người di dân.
c. Tất cả mọi người dân.
d. Những gia đình trẻ.

4.7. Khi dấn thân xây dựng xã hội trần thế, Hội Thánh có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người dân trong tinh thần gì?
a. Đối thoại.
b. Hợp tác.
c. Tôn trọng lẫn nhau.
d. Cả a, b và c đúng.

4.8. Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Đây là lời của ai?
a. Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI
b. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II
c. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
d. Đức Giáo hoàng Phaolô VI

4.9. Theo ý Đức Thánh Cha Bênêđíctô, để trở thành 1 người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, đời sống của chúng ta được xây dựng trên nền tảng gì?
a. Sự liêm chính.
b. Đức ái.
c. Việc quý trọng công ích.
d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


4.10. Khi dấn thân xây dựng xã hội trần thế, Hội Thánh có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ những ai?
a. Những người Kitô hữu
b. Tất cả mọi người dân.
c. Những người có thiện cảm với Kitô giáo.
d. Những người nghèo bị bỏ rơi.


5.1. Hội Thánh tại Việt Nam canh tân chính mình qua nỗ lực xây dựng Hội Thánh như là gì?
a. 1 gia đình.
b. 1 tổ chức.
c. 1 phẩm trật.
d. 1 cộng đoàn liên kết.

5.2. “Xin cho họ nên 1 như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con”. Câu này được trích từ Tin Mừng nào?
a. Tin Mừng Mátthêu.
b. Tin Mừng Máccô.
c. Tin Mừng Luca.
d. Tin Mừng Gioan.

5.3. Hội Thánh tại Việt Nam còn phải canh tân chính mình qua nỗ lực xây dựng Hội Thánh như 1 gia đình, trong đó mọi người phải làm gì với nhau?
a. Hiệp thông.
b. Giúp đỡ.
c. Yêu thương.
d. Kính trọng.

5.4. Bầu khí hiệp thông trong những ngày Đại hội như việc cùng lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và suy tư về Giáo Hội với thao thức gì?
a. Xây dựng Hội Thánh ngày càng phát triển.
b. Xây dựng Hội Thánh hòa hợp với xã hội.
c. Xây dựng con người và Hội Thánh ngày càng tiến bộ.
d. Xây dựng Hội Thánh như lòng Chúa mong muốn.

5.5. Sự hiệp thông với mọi người trong Hội Thánh dựa trên nền tảng nào?
a. Ơn gọi làm người và làm con Thiên Chúa
b. Chia sẻ cùng 1 sứ mạng.
c. Chia sẻ cùng 1 trách nhiệm.
d. Cả a, b và c đúng.

5.6. Để bày tỏ khuôn mặt Hội Thánh như 1 gia đình, Đại hội kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa hợp tác chặt chẽ với nhau trong sự gì?
a. Tình hiệp nhất yêu thương.
b. Quý mến lẫn nhau.
c. Tôn trọng lẫn nhau.
d. Hòa hợp với nhau trong mọi vấn đề.

5.7. Đại hội kêu gọi anh chị em giáo dân tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng của Hội Thánh bằng những điều gì?
a. Sự hiệp nhất với mọi người.
b. Những đóng góp hảo tâm.
c. Khả năng chuyên môn Chúa ban cho mình.
d. Những cộng tác vào những hoạt động xã hội.

5.8. Các gia đình công giáo được mời gọi giữ vững và củng cố điều gì?
a. Sự phát triển nhân cách của con người.
b. Lòng yêu thương của mọi người.
c. Sự hy sinh của gia đình.
d. Ơn gọi hôn nhân Kitô giáo.


5.9. Các gia đình công giáo được mời gọi giữ vững và củng cố ơn gọi hôn nhân Kitô giáo, xây dựng gia đình như :
a. Ngôi trường đầu tiên đào tạo con người toàn diện.
b. Hội Thánh tại gia.
c. Mái ấm của tình thương.
d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.

5.10. Gia đình và giáo xứ phải quan tâm đặc biệt đến việc gì cho thiếu nhi, để sau này trở nên những con người hữu ích cho xã hội và Hội Thánh?
a. 1 nền giáo lý vững chắc.
b. Phát triển tri thức.
c. Lòng yêu mến con người.
d. Giáo dục các đức tính nhân bản.LỜI GIẢI
XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM

hungvinhson
16-12-2010, 12:05 AM
SỨ ĐIỆP
CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
VIỆT NAM 2010


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3_oD44WFOQtNPbQ0QPnFXKltO9s6OFcDyDZ1cMsZdxRdgNWF_

HỌC HỎI
SỨ ĐIỆP
CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
VIỆT NAM 2010
BẰNG TRẮC NGHIỆM

PHẦN III

5.11. Các gia đình công giáo được mời gọi giữ vững và củng cố ơn gọi hôn nhân Kitô giáo, xây dựng gia đình như cái nôi của sự sống. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


5.12. Đại hội ước mong tu sĩ thực sự trở nên điều gì?
a. Dấu chỉ của tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho con người.
b. Chứng nhân sống động của Thiên Chúa dành cho con người.
c. Gương mẫu dấn thân phục vụ con người.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


5.13. Công cuộc canh tân Hội Thánh cần được bắt đầu từ ai?
a. Hàng linh mục.
b. Các tu sĩ.
c. Mọi giáo dân.
d. Cả a, b và c đúng.


5.14. Đại hội ước mong các giám mục và linh mục Việt Nam trước kết là người của Chúa và là những mục tử nhân lành, biết gắn bó với Chúa Giêsu trong việc gì để có thể phục vụ cộng đoàn theo gương Thầy Chí Thánh?
a. Cầu nguyện.
b. Cử hành các bí tích.
c. Hoạt động.
d. Giảng dạy.


5.15. Đại hội kêu gọi các giám mục và linh mục tôn trọng và phát huy vai trò người giáo dân trong tinh thần gì?
a. Đối thoại.
b. Cộng tác.
c. Yêu thương.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.6.1. Để thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong hoàn cảnh ngày nay, Hội Thánh phải là chất xúc tác của nền văn hóa gì?
a. Văn hóa sự sống.
b. Văn hóa sự chết.
c. Văn hóa tiêu dùng.
d. Văn hóa hưởng thụ.


6.2. Đâu là dấu hiệu cụ thể của nền văn hóa sự chết?
a. Tàn phá môi sinh.
b. Phá thai.
c. Ly dị, mại dâm.
d. Di dân.
e. Chỉ có a, b và c đúng.
f. Cả a, b,c và d đúng.6.3. Sự gia tăng cách biệt giàu nghèo là 1 trong những dấu hiệu cụ thể của nền văn hóa sự chết. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai


6.4. Đâu là “Men của tự do và tiến bộ, nguồn của tình huynh đệ, của khoan dung và hòa bình”?
a. Tin Mừng.
b. Giáo Hội.
c. Các nhà thừa sai.
d. Các gia đình.


6.5. Người công giáo Việt Nam sẵn sàng đối thoại chân thành và cộng tác lành mạnh với mọi người thiện chí, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến, nhằm phục vụ điều gì?
a. Sự phát triển xã hội và kinh tế.
b. Sự phát triển nền công nghiệp đang trên đà phát triển.
c. Sự ổn định cuộc sống cho những người di dân.
d. Sự phát triển toàn diện của mọi người trong xã hội.


6.6. Đại hội Dân Chúa đề nghị chính quyền Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo tham gia vào việc gì?
a. Cứu trợ nạn nhân bão lụt.
b. Y tế cộng đồng.
c. Giáo dục học đường.
d. Chỉ có b và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


7.1. Chúa Giêsu nói: “Anh em là muối cho đời, là ... ... cho trần gian”.(Mt 5,13-14)
a. Ánh sáng.
b. Men.
c. Kim chỉ nam.
d. Đường.


7.2. Khi nhìn nhận mình còn nhiều lỗi lầm và thiếu sót, Hội Thánh xin Chúa và anh chị em điều gì?
a. Tha thứ.
b. Thông cảm.
c. Xóa bỏ.
d. Tin tưởng.
7.3. Hội Thánh theo gương ai thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên quê hương đất nước mình?
a. Mẹ Maria.
b. Các nhà thừa sai.
c. Các bậc tiền nhân.
d. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.


7.4. Theo gương ai, Hội Thánh đã tha thứ và cầu nguyện cho những người đã bức hại Hội Thánh trong suốt chiều dài lịch sự của mình?
a. Chúa Kitô.
b. Mẹ Maria.
c. Thánh Têphanô.
d. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.


7.5. Ai là gương mẫu và động lực thúc đẩy Hội Thánh thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên quê hương đất nước mình?
a. Chúa Kitô.
b. Các vị thừa sai.
c. Các Thánh Nam Nữ.
d. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.7.6. Hội Thánh đã lãnh nhận sứ mạng cao cả từ ai?
a. Chúa Giêsu.
b. Chúa Cha.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Các tông đồ.


8.1. Đại hội Dân Chúa Việt Nam mở ra cho những bước chân hy vọng, niềm hy vọng được khởi nguồn và hoàn tất nơi ai?
a. Giáo Hội.
b. Thiên Chúa.
c. Đức Giêsu Kitô.
d. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.


8.2. “Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến” được trích từ sách nào của Thánh Kinh?
a. Khải Huyền.
b. Ngôn sứ Isaia.
c. Ngôn sứ Đanien.
d. Ngôn sứ Malakhi.8.3. Xin Chúa ngự đến trong mỗi gia đình công giáo, để gia đình trở thành điều gì?
a. Cộng đoàn thờ phượng Chúa.
b. Cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời.
c. Hiệp nhất yêu thương.
d. Cả a, b và c đúng.


8.4. Nhờ lời cầu nguyện của ai, xin Chúa ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng con và biến đổi chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa?
a. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
b. Đức Mẹ La vang.
c. Mọi tất cả mọi người.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.


8.5. “Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến”. Đây là lời cầu xin diễn tả điều gì của Đại hội?
a. Niềm tín thác và phó thác.
b. Niềm vui mừng và hy vọng.
c. Niềm khao khát và cậy trông.
d. Niềm khao khát và hy vọng.


8.6. Xin Chúa ngự đến trong mỗi gia đình công giáo để gia đình cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời. Đúng hay sai?
a. Đúng
b. SaiLỜI GIẢI
XIN XEM FILE ĐÍNH KÈM