PDA

View Full Version : Giáo Sở B’Sumrăc – Giáo Hạt Bảo Lộc Thành Lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thểhongbinh
16-12-2010, 08:33 PM
Giáo Sở B’Sumrăc – Giáo Hạt Bảo Lộc
Thành Lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể


Sau hơn 1 năm kiên trì học tập, rèn luyện với sự giúp đỡ của Cha phụ trách Phêrô K’Cheoh, các anh cựu Huynh trưởng Gx Thánh Tâm (BL); Giáo sở B’Sumrăc bước đầu đã hình thành tổ chức được một đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể theo nội quy của phong trào TNTT Việt Nam.
Sáng Chúa nhật, ngày 21/11/2010 tại Nhà thờ B’Sumrăc Cha phụ trách Phêrô cùng Cha Giuse Phạm Ngọc Thanh – phụ trách TNTT Giáo hạt Bảo Lộc đã dâng Thánh lễ Tạ ơn và tiến hành các nghi thức Tuyên hứa, đeo khăn quàng... Trong Thánh lễ này ngoài khoảng 700 em thiếu nhi trong Giáo sở còn có đại diện BCH lâm thời Hiệp đoàn, BQT TNTT các giáo xứ trong hạt Bảo Lộc tham dự.
Đây là một đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đầu tiên trong Giáo phận Dalat có 100% các em là người dân tộc Mạ kể cả Ban quản trị.
Từ nay các em sẽ thực hành theo 4 khẩu hiệu: Cầu Nguyện, Hy sinh, Rước Lễ, Làm việc tông đồ của TNTT, các em sẽ từng bước xây dựng con người mình có ý thức tổ chức để cùng với các đoàn thể khác xây dựng Giáo sở B’Sumrăc mỗi ngày một khởi sắc hơn trong đời sống đạo.
Với 15 anh chị Huynh trưởng được tuyên hứa hôm nay, đã chính thức nhận lãnh vai trò người Trưởng, chịu trách nhiệm trước Cha phụ trách trong việc giáo dục thiếu nhi trong Giáo sở; và 35 anh chị em đang đeo khăn quành Dự trưởng sẽ tiếp tục dành thời gian học tập để trở thành những Huynh trưởng giúp cho đoàn TNTT ngày càng phát triển về mọi mặt.
Những màu sắc của những chiếc khăn quàng mặc dù chỉ là những hình thức bên ngoài, nhưng nó sẽ thể hiện ý thức tổ chức và tác động tích cực , thúc đẩy các em trong đời sống đạo đức. Việc giáo dục, sinh hoạt đúng phương pháp sẽ mang lại cho thiếu nhi B’sumrăc một khuôn mặt mới, nhất là đời sống đạo đức sẽ sống động nơi một địa bàn có nếp văn hóa đặc trưng.


http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/01.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/03.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/04.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/05.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/07.JPG


http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/08.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/09.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/11.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/13.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/15.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/01.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/02.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/03.JPGhttp://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/04.JPG


http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/06.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/08.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/12.JPG

http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/MUCVU/2010/MV1110/13/14.JPGTin, ảnh: K’Ches