PDA

View Full Version : Thông báo V/v Lễ Bế Mạc Năm Thánh 01/01/2010JB.Lưu Hùng Vương
17-12-2010, 02:22 PM
Thông báo V/v Lễ Bế Mạc Năm Thánh 01/01/2010

Giáo Phận Long Xuyên
Ban Tổ Chức Năm Thánh


THÔNG BÁO
V/v Lễ Bế Mạc Năm Thánh 01/01/2010

Kính thưa Quý Cha phụ trách các cộng đoàn giáo xứ và giáo họ,
Kính thưa các vị quý chức, và anh chị em giáo dân toàn giáo phận.

Trong tinh thần hiệp thông và đồng trách nhiệm, tôi xin thông báo một số quyết định của phiên họp về Lễ Bế Mạc Năm Thánh, ngày 06 tháng 12, tại Tân Hiệp, đã được Đức Cha Giuse chấp thuận.

I. NGÀY VÀ ĐỊA ĐIỂM LỄ BẾ MẠC
1- Ngày: 01 tháng 01 năm 2011: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới và Bổn mạng Giáo phận Long Xuyên.
2- Địa Điểm : Tại Trung Tâm Hành Hương Đài Đức Mẹ Tân Hiệp.
II. CHỦ ĐỀ : CÙNG MẸ RA KHƠI THẢ LƯỚI. LÝ DO LÀ:
1- Loan Báo Tin Mừng là trung tâm và đích nhắm cho mọi sinh hoạt mục vụ của Giáo phận trong giai đoạn mới.
2- Nữ Vương Hòa Bình là Bổn Mạng của Giáo phận Long Xuyên chúng ta.
III. MỤC ĐÍCH: Giáo phận nhắm ba mục đích trong ngày lễ này:
1- Mừng lễ Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, Bổn Mạng Giáo phận. Trong ngày khởi đầu năm mới, mọi thành phần dân Chúa qui tụ tại Trung Tâm Hành Hương Nữ Vương Hòa bình, khấn dâng giai đoạn mới cho Mẹ. Xin Mẹ hướng dẫn, nâng đỡ và thúc giục mọi thành phần dân Chúa tích cực và nhiệt thành tham gia việc Loan Báo Tin Mừng, theo gương Mẹ.
2- Tường trình về Đại Hội Dân Chúa và công bố Sứ Điệp của Đại Hội Dân Chúa gởi mọi thành phần Dân Chúa Giáo Hội Việt Nam.
3- Tổng kết việc cử hành năm thánh; đồng thời khai triển định hướng và ba nhiệm vụ của toàn Giáo phận trong giai đoạn mới.
IV. ĐẠI BIỂU VÀ GIÁO DÂN DỰ LỄ.
1- Giáo dân dự lễ: Mời hết mọi thành phần dân Chúa toàn Giáo phận.
2- Đại Biểu chính thức: (Có phù hiệu dán ngực và phần cơm trưa)
a/. Hai Hạt Vĩnh Thạnh và Tân Hiệp: Mỗi Giáo xứ hoặc Giáo họ có Linh mục phụ trách cử 10 đại biểu; họ lẻ không linh mục 4 đại biểu
b/.Các hạt khác: Mỗi Giáo xứ hoặc Giáo họ cử 4 đại biểu.
Nên chọn đại biểu là thành viên của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, hoặc Ban Đại diện Hội đoàn, nửa nam, nửa nữ. Khi đi dự lễ, trưởng đoàn đến bàn trực báo sĩ số, nhận phù hiệu và phiếu ăn trưa.
V. CHƯƠNG TRÌNH:
Phần 1 : Tường Trình Đại Hội Dân Chúa 21-25/11/2010 tại TP Hồ Chí Minh
1- Tham dự: Dành cho Đại Biểu chính thức
2- Chủ Tọa : Cha Tổng Đại Diện Phêrô và Cha Đại Diện Giuse.
3- Thời Gian : Từ 7g30 – 8g15
4- Địa Điểm : Hội Trường La Vang (đầu nhà thờ)
5- Thuyết trình viên: 5 vị quý chức đã tham dự Đại Hội Dân Chúa

Phần 2 : Nghi thức Bế mạc Năm Thánh và Khai mạc lễ Hiện Xuống mới.
1- Tham dự: Dành cho mọi thành phần dân Chúa tham dự lễ Bế Mạc
2- Chủ Tọa : Đức Giám mục Giáo phận
3- Thời Gian: Từ 8g30 – 9g30
4- Địa điểm : Lễ Đài lớn
5- Chương trình (xen kẽ 4 tiết mục diễn nguyện)
1/. Tóm tắt quá trình Đại Hội Dân Chúa và công bố Sứ điệp của Đại Hội
2/. Tổng kết việc cử hành năm thánh tại Giáo phận Long Xuyên và Công bố Định hướng Mục vụ và ba nhiệm vụ cấp bách của Giáo phận Long Xuyên sau lễ Hiện Xuống Mới.
3/. Thắp Đuốc Tin Mừng, khai mạc giai đoạn Lễ Hiện Xuống Mới
(Mọi người cùng hát Thắp Sáng Lên trong con tình yêu Chúa….).

Phần 3 : Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh và phép lành với ơn đại xá

VI. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý:
1- Phụ trách giải tội (kể từ 7g30 sáng):
1/. Hạt Vĩnh Thạnh: 30 tòa (Cha Hạt Trưởng lo tòa và mời cha giải tội)
2/. Hạt Tân Hiệp: 30 tòa (Cha Hạt Trưởng lo tòa và mời cha giải tội).
Ngoài ra, quý cha các hạt khác khi thấy tòa trống vui lòng tiếp ngồi tòa
2- Phụ trách Thánh ca
Sáu ca đoàn các giáo xứ: Rạch Giá, Trung Thành, Đài Đức Mẹ, Ngọc Thạch, Thạnh An, Hải Hưng. Mỗi ca đoàn 15 ca viên (10 nữ, 5 nam), tập 2 chúa nhật 12 và 19/12/2010.
3- Phụ trách trật tự sân lễ
Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận
(Dàn hàng cầm giây vải đỏ giữ trật tự, dẫn quý cha cho rước lễ…)
4- Chi phí tổ chức
Xin anh chị em khi đi dự lễ, rộng tay bỏ rổ hoặc bỏ thùng giúp giáo phận.
Xin Hiền Mẫu Giáo xứ Antôn Kinh 1A giúp phần việc này như ngày Kể Chuyện Chúa Giêsu.
5- Địa điểm đậu xe, cơm trưa và giải tán
1- Như ngày Kể chuyện Chúa Giêsu, xe 4 bánh và xe giáo dân : gởi tại đất thánh theo bảng chỉ dẫn
Khi giải tán: Xe bốn bánh ra lối Đất thánh. Xe 2 bánh ra thứ tự như sau:
1- Hạt Rạch Giá về đường trong, ra lối kinh 10
2- Hạt Long Xuyên về đường trong, ra lối chợ.
3- Tiếp theo, hạt Vĩnh Thạnh cũng về đường trong, ra lối chợ.
4- Sau cùng, hạt Tân Hiệp, chia hai lối tùy hướng Rạch Gía hay Long Xuyên.
2- Quý đại biểu: nhận cơm hộp và có thể dùng cơm tại bàn ăn.
(Trưởng đoàn của giáo xứ, giáo họ đem phiếu đến nhận tại khu ẩm thực)
6- Công bố chung:
Xin quý cha vui lòng đọc Thông Báo này trong hai ngày Chúa nhật 19 và 26 tháng 12/2010.

Rạch Giá, ngày 08 tháng 12 năm 2010
Phó Ban Tổ Chức Năm Thánh
LINH MỤC ĐẠI DIỆN ĐGM


Giuse Nguyễn Văn Việt
www.gplongxuyen.net (http://www.gplongxuyen.net)