PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM Avũng_nước
20-12-2010, 10:12 PM
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A
(12 tháng 19/2010)BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14
"Này trinh nữ sẽ thụ thai".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa". Và Isaia nói: "Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Đavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
Đáp: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Đế hiển vinh (x. c. 7c và 10b).

Xướng: 1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.
2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa.
3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Đấng cứu độ ban ân thưởng. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.

BÀI ĐỌC II: Rm 1, 1-7
"Đức Giêsu, thuộc dòng dõi vua Đavít, là Con Thiên Chúa".

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Đavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Đức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi. Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 1, 21
Alleluia, alleluia! - Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 1, 18-24
"Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Đavít".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa.
http://suyniem.com/pics/jesus/xmas1.jpg
http://suyniem.com/Tin Mung HN/chuanhat4muavongA.mp3
SUY NIỆM TIN MỪNG
TÌNH THƯƠNG MẦU NHIỆMTrước những kỳ công của Thiên Chúa, đặc biệt trong việc yêu thương nhân loại, khi mà chúng ta không thể hiểu nổi, chúng ta gọi đó là những mầu nhiệm. Có những mầu nhiệm gắn liền với thân phận nhân loại, như mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu, hoặc mầu nhiệm Cứu Chuộc nhân loại của Ngài. Mỗi mầu nhiệm đều là những tin vĩ đại, những tin "động trời" của tình thương Thiên Chúa. Đối với chúng ta, qua mạc khải của Thiên Chúa trong Thánh Kinh, và qua các giáo huấn của Giáo Hội, con mắt đức tin mình được mở ra để xem như đón nhận một cách dễ dàng, tự động, đến nỗi hầu như "mù quáng" của đặc tính đức tin. Tuy nhiên, đối với những người đương thời với Chúa Giêsu, Đấng là hiện thân của mầu nhiệm tình thương Thiên Chúa dành cho con người, thì hầu hết rất khó hiểu tính cách bí mật của các mầu nhiệm, như có lần thánh Phêrô đã ngăn cản Chúa Giêsu đừng lên Giêrusalem để chịu chết... Chính Chúa Giêsu đã trả lời cho các môn đệ về nhiều vấn đề khúc mắc khó hiểu, chẳng hạn như việc người giàu khó vào Nước Trời như con lạc đà chiu qua lỗ kim, rằng đối với con người thì không thể được, nhưng mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa.

Phúc âm hôm nay cũng tường thuật lại một việc tương tự như vậy. Việc Mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu mà vẫn còn đồng trinh quả thực là việc không thể được đối với con người, nhưng lại dễ dàng đối với Thiên Chúa. Hai nhân vật vĩ đại trong câu chuyện là Maria và Giuse, vì là người, cho dù được Thiên Chúa chọn đóng vai trực tiếp trong mầu nhiệm Nhập Thể tình thương này, cũng hồi hộp, lo lắng và rất khó hiểu. Mẹ Maria thì hỏi thiên sứ Gabriel: Việc ấy xảy đến thế nào được? Còn thánh Giuse, khi thấy Mẹ Maria mang thai, thì lo lắng toan tính bỏ đi cách kín đáo. Tin Maria mang thai Chúa Giêsu, đối với Giuse quả là tin "động trời"; và Giuse chỉ hiểu được lý do khi thiên thần báo mộng là việc ấy do Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria và Thánh Giuse, như thế từ khởi đầu của mầu nhiệm Nhập Thể, đã trở thành những mẫu gương đức tin đón nhận Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Riêng chúng ta hôm nay, cho dù đã phần nào con mắt đức tin như được mở ra trước các mạc khải của Thiên Chúa, cũng sẽ còn thắc mắc về tính cách bí mật của các mầu nhiệm mỗi khi mừng kính. Làm sao có thể đón nhận như Mẹ Maria chấp nhận lời thiên sứ, và như thánh Giuse chấp nhận đón Maria về nhà mình trong tình trạng mang thai ấy? Mãi mãi tất cả đều là những bí mật, những tin "động trời" của tình thương Thiên Chúa dành cho chúng ta trên hành trình đức tin của mình.

Lm. Raphael Xuân Nguyên