PDA

View Full Version : Màu Sắc Giáng Sinh đêm 21/12 tại GX Thổ Hoànghongbinh
21-12-2010, 08:48 PM
Màu Sắc Giáng Sinh đêm 21/12 tại GX Thổ Hoàng


Mặc dầu mùa thu hoạch cà phê mới vừa tạm ổn, nhưng những người dân Cao Nguyên vẫn chưa được nghỉ ngơi, công việc phơi, sẩy cà phê vẫn tiếp tục chiếm hết thời gian sinh hoạt khác của mọi người, ở nơi khác bầu khí Giáng Sinh đã có gần cả tháng, ở Cao Nguyên nói chung, riêng GX Thổ Hoàng mới có bầu khí Giáng sinh kể từ ngày 20/12/2010, vì mùa màng mà, biết sao bây giờ hỉ? mặc dầu muộn màng nhưng bầu khí và màu sắc Giáng Sinh cũng đã diễn ra tưng bừng và giàu màu sắc, xin giới thiệu màu sắc Giáng Sinh tại GX Thổ Hoàng trong đêm 21/12/2010...


http://ca2.upanh.com/18.229.22657369.Dgr0/sdc12850.jpg

http://ca8.upanh.com/18.229.22657371.OBu0/sdc12851.jpg

http://ca2.upanh.com/18.229.22657374.cNO0/sdc12852.jpg

http://ca2.upanh.com/18.229.22657377.yUE0/sdc12853.jpg

http://ca8.upanh.com/18.229.22657379.nXT0/sdc12856.jpg

http://ca2.upanh.com/18.229.22657382.KjG0/sdc12857.jpg

http://ca9.upanh.com/18.229.22657384.V500/sdc12858.jpg

http://ca8.upanh.com/18.229.22657387.aYC0/sdc12860.jpg

http://ca9.upanh.com/18.229.22657392.lty0/sdc12863.jpg

hongbinh
22-12-2010, 08:27 PM
Màu Sắc Giáng Sinh đêm 22/12 tại GX Thổ Hoàng
http://ca2.upanh.com/18.288.22718490.mM0/01sdc12865.jpg

http://ca9.upanh.com/18.288.22718492.Pfw0/02sdc12877.jpg

Tới nhà thờ
http://ca9.upanh.com/18.288.22718496.oKa0/03sdc12878.jpg

Trong khuôn viên nhà thờ
http://ca2.upanh.com/18.288.22718497.zxc0/04sdc12879.jpg

http://ca2.upanh.com/18.288.22718502.SGd0/05sdc12875.jpg

Sám Hối
http://ca2.upanh.com/18.288.22718505.dv20/06.jpg
Chịu Bí Tích Hòa Giải
http://ca2.upanh.com/18.288.22718489.qyF0/07sdc12881.jpg
Giờ Kinh Tối