PDA

View Full Version : Máng cỏ tại gx Bến NGự-dòng Thánh Tâm Huếnu_angel
29-12-2010, 05:56 PM
http://www.giaoxubenngu.net/giaoxubenngu/hinhanh/giangsinh_giaoxu_23122010/giangsinh_giaoxu_23122010_1.jpg

Ánh điện trang trí lung linh trước ngôi Nhà thờ Giáo xứ Bến Ngự - Dòng Thánh Tâm

http://www.giaoxubenngu.net/giaoxubenngu/hinhanh/giangsinh_giaoxu_23122010/giangsinh_giaoxu_23122010_2.jpg

http://www.giaoxubenngu.net/giaoxubenngu/hinhanh/giangsinh_giaoxu_23122010/giangsinh_giaoxu_23122010_3.jpg

http://www.giaoxubenngu.net/giaoxubenngu/hinhanh/giangsinh_giaoxu_23122010/giangsinh_giaoxu_23122010_4.jpg

http://www.giaoxubenngu.net/giaoxubenngu/hinhanh/giangsinh_giaoxu_23122010/giangsinh_giaoxu_23122010_5.jpg

http://www.giaoxubenngu.net/giaoxubenngu/hinhanh/giangsinh_giaoxu_23122010/giangsinh_giaoxu_23122010_6.jpg
Máng cỏ trong Hội trường ở dưới Nhà thờ
http://www.giaoxubenngu.net/giaoxubenngu/hinhanh/giangsinh_giaoxu_23122010/giangsinh_giaoxu_23122010_7.jpg
Máng cỏ bên trong Nhà thờ

http://www.giaoxubenngu.net/giaoxubenngu/hinhanh/giangsinh_giaoxu_23122010/giangsinh_giaoxu_23122010_8.jpg

MatTheu Dang Dinh Quyet
30-12-2010, 09:52 PM
dep wua nhung minh han thay ko dep bang giao xu minh :D