PDA

View Full Version : Mẹ Đành Bỏ Con Sao - VideoclipMinh Tuong
30-12-2010, 10:52 PM
Mẹ Đành Bỏ Con Sao?
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Demo: Lê Anh

Demo
http://www.youtube.com/watch?v=--Qkaxzb5sI

Hát trực tuyến
http://www.youtube.com/watch?v=OsR3A_FkF2Q

Hình ảnh và Videos do nhóm "Bảo Vệ Sự Sống JOANPHAOLO 2" ở địa phận Vinh cung cấp, xin cám ơn các bạn rất nhiều.