PDA

View Full Version : Ước Mơ Làm Người - VideoclipMinh Tuong
30-12-2010, 10:56 PM
Ước Mơ Làm Người
Tác giả: Đinh Công Huỳnh - Demo: Lê Anh

Demo
http://www.youtube.com/watch?v=PNbkgF2ff8Y

Hát trực tuyến
http://www.youtube.com/watch?v=M0ibLkA3ALg

Hình ảnh và Videos do nhóm "Bảo Vệ Sự Sống JOANPHAOLO 2" ở địa phận Vinh cung cấp, xin cám ơn các bạn rất nhiều.