PDA

View Full Version : Poster "Bế mạc Năm Thánh 2010"JB.Lưu Hùng Vương
31-12-2010, 09:17 PM
http://daihoidanchua.net/sites/default/files/imagecache/main_img/Copy%20of%20BE%20MAC%20NAM%20THANH%20SUA%20LAN%202.jpg
WGPSG -- Xin kính gửi Poster "Bế mạc Năm Thánh 2010"
Để tiện cho việc in ấn, Poster khổ A2 có thể được ghép bởi 4 tờ A4, mỗi tờ mang 1/4 nội dung của Poster.
Để có một Poster đẹp với độ phân giải cao, nên lưu (save image as) các Poster gửi kèm bên dưới.Poster Đại Hội:
http://daihoidanchua.net/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.pngPoster đầy đủ (khổ A2) (http://daihoidanchua.net/sites/default/files/BE%20MAC%20NAM%20THANH%20SUA%20LAN%202.jpg)

http://daihoidanchua.net/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png1/4 Poster 1 (khổ A4) (http://daihoidanchua.net/sites/default/files/bmnt%201.jpg)

http://daihoidanchua.net/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png1/4 Poster 2 (khổ A4) (http://daihoidanchua.net/sites/default/files/bmnt%202.jpg)

http://daihoidanchua.net/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png1/4 Poster 3 (khổ A4) (http://daihoidanchua.net/sites/default/files/bmnt%203.jpg)

http://daihoidanchua.net/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.png1/4 Poster 4 (khổ A4) (http://daihoidanchua.net/sites/default/files/bmnt%204.jpg)

http://daihoidanchua.net/sites/all/modules/filefield/icons/image-x-generic.pngSơ đồ Linh địa La Vang (http://daihoidanchua.net/sites/default/files/SO%20DO.jpg) www.daihoidanchua.net