PDA

View Full Version : GIÁO XỨ TÂN LÝ GP PHAN THIẾTVinam
04-01-2011, 03:29 PM
HÌNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 125 NĂM TÂN LÝ

GIÁO XỨ CỦA LINH MỤC GIUSE NGUYỄN KIM ANHhttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104032301918.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104032419892.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104032536703.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104032650988.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104032822110.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104033005665.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104033132829.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104033259183.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104033615603.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104033743117.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104033938829.jpghttp://seablogs.zenfs.com/u/VZneJO6eHRa.p.YTorNb/photo/ap_20110104034059187.jpg

Thư đàn Lâm Bích