PDA

View Full Version : Cầu nguyện cho Cha Đaminh Nguyen Quang Thảnth_huong
05-01-2011, 07:25 AM
Cáo phó: Cha Đaminh Nguyễn Quang Thản từ trần


VỀ NHÀ CHA

http://www.gplongxuyen.org/images/giaophan/gio_antang/mt_than.jpg

Trong niềm xác tín vào Đức Kitô Phục Sinh, tôi xin báo tin:
Cha ĐA MINH NGUYỄN QUANG THẢN
đã từ trần lúc 02g00 thứ ba, ngày 04.01.2011 tại Rạch Giá, hưởng thọ 85 tuổi.

Cha ĐA MINH NGUYỄN QUANG THẢN
Sinh năm 1926 tại Lộc Trung, Thái Bình.
Được thụ phong linh mục ngày 15.6.1956 tại Kowloan, Hồng Kông.
Sau đó, Cha đã từng phục vụ:
1956-1962 : Tiểu chủng viện Thái Bình, Phan Rang.
1962-1975 : Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng, Châu Đốc.
1975-1976 : Giáo xứ Tân Chu, Kênh 5A.
1976-1978 : Giáo xứ Kiên Lương.
1978-1982 : Đi học tập.
1982-1993 : Giáo xứ Tràm Chẹt
1993-1996 : Giáo xứ Trảng Tranh.
1996 - nay : Nghỉ hưu.

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành
lúc 9g00 sáng thứ năm, ngày 06.01.2011, tại Nhà thờ Martinô, Mong Thọ.
Xin Quí Cha dâng 3 thánh lễ và xin anh chị em giáo dân thêm lời cầu nguyện cho ngài.

Thân ái,
Long Xuyên, ngày 04 tháng 01 năm 2011

http://www.gplongxuyen.org/images/giaophan/gio_antang/image003.jpg

JB.Lưu Hùng Vương
05-01-2011, 08:17 AM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha ĐA MINH NGUYỄN QUANG THẢN
được lên chôn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Cha ĐA MINH NGUYỄN QUANG THẢN

Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Cha ĐA MINH NGUYỄN QUANG THẢN

Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Cha ĐA MINH NGUYỄN QUANG THẢN

Dauan_tinhyeu
05-01-2011, 09:14 AM
Nguyện xin Thiên Chúa chí thánh đoái thương linh hồn Đaminh là tôi tớ Chúa được lên hưởng thiên nhan Chúa.Amen :77:
[ Một linh mục ở giáo phận Long Xuyên, quê hương con :92:]

T-T-T
05-01-2011, 09:25 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen !

hongbinh
05-01-2011, 09:53 AM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen !

Bố Già
05-01-2011, 09:57 AM
Xin Chúa thương đón nhận người tôi tớ trung thành trong vai trò mục tử về hưởng nhan Thiên Đàng.

forget_me_not
05-01-2011, 12:22 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen !

Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn ĐA MINH.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn ĐA MINH.
Giê-su Ma-ri-a Giu-se con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn ĐA MINH.

JosKhaiNguyen
05-01-2011, 12:33 PM
...Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời...(Kinh Hoà Bình)Lạy Chúa,khi còn sống Chúa đã chọn Cha Đaminh làm người chăm sóc đoàn chiên của Chúa,thì giờ đây Chúa lại cất tiếng gọi linh hồn Cha Đaminh trở về với Chúa.Xin Chúa nhân lành đoái thương nhìn đến và tha thứ cho những thiếu sót của Cha Đaminh khi còn sống.Xin dẫn đưa linh hồn Cha Đaminh đến nhan Thánh Chúa hưởng sự sống muôn đời.Amen

Yến Châu
05-01-2011, 12:39 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Cha Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng A Men!

bananaks
05-01-2011, 12:48 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Cha Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng A Men!


http://thanhcavietnam.net/forum/images/quote/admin_07.gif

Caohuong
05-01-2011, 02:19 PM
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/DAMINH.jpg

conchien
05-01-2011, 03:48 PM
Xin cho những lời nguyện cầu của chúng con và nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria xin Chúa thương cho linh hồn Cha ĐA MINH sớm được hưởng nhan thánh Chúa .

batrinh
05-01-2011, 06:07 PM
CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ CHO LINH HỒN ĐA MINH ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHĨ NGƠI HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẼ VÔ CÙNG AMEN

Nganguyen
05-01-2011, 06:34 PM
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu linh hồn ĐaMinh .
Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu linh hồn ĐaMinh .
Giêsu Maỉa Giuse con mến yêu xin cứu linh hồn ĐaMinh .

Ti_Amo
05-01-2011, 09:47 PM
Xin cho linh hồn Cha Đaminh đựơc nghỉ an muôn đời trong Nứơc Hằng Sống. Amen

Nganguyen
08-01-2011, 10:15 PM
xin chúa thuơng đến người anh của chúng con đang bị tai nại và đang nhập viện mổ , xin chúa cho GD anh ấy biết chập những gì của gởi cho GD anh , và xin chúa cho anh gặp bác sĩ giỏi để cuộc mổ kết quả tốt nhe chúa . và mau chóng bình phục , xin chúa nhận lời con cầu xin , nhờ Đức kyto chúa chúng con .Amen

Caohuong
08-01-2011, 10:38 PM
xin chúa thuơng đến người anh của chúng con đang bị tai nại và đang nhập viện mổ , xin chúa cho GD anh ấLy biết chập những gì của gởi cho GD anh , và xin chúa cho anh gặp bác sĩ giỏi để cuộc mổ kết quả tốt nhe chúa . và mau chóng bình phục , xin chúa nhận lời con cầu xin , nhờ Đức kyto chúa chúng con .Amen

http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/loduccopy1.jpg


Lạy Đức Mẹ Chúa Trời
Ngài xiết bao thánh thiện
Này chúng con chạy đến
Tìm nương ẩn nơi Ngài

Lúc sa vòng gian khổ
Khi gặp cảnh phong trần
Lời con cái nài van
Xin Mẹ đừng chê bỏ

Nhưng xin hằng giải thoát
Khỏi ngàn nổi hiểm nguy
Ôi vinh diệu ai bì
Trinh Nữ đầy ơn phước!