PDA

View Full Version : Chúa Giê-su chịu phép rửahongbinh
08-01-2011, 07:17 AM
Chúa Giê-su chịu phép rửa
Mt 3,13-17

Từ quê hương miền Ga-li-lê
Đến Gio-đan Chúa tìm về Gio-an
Xin làm phép rửa ăn năn
Gio-an chẳng chịu và can ngăn rằng
Tôi làm như thế được chăng ?
Chính tôi cần được Ngài ban thế mà
Cho Ngài tay tôi làm ra !
Chúa Giêsu nói sâu xa thế nầy
Trọn đức công chính tỏ bày
Bây giờ ta cứ như vầy làm đi
Gio-an chiều ý tức thì
Chịu xong phép rửa Chúa đi lên bờ
Tầng trời lồng lộng mở ra
Thì đây Thần Khí như là bồ câu
Đến Người ngự xuống trên đầu
Thế rồi có tiếng Trời Cao phán rằng
Đây Con yêu dấu Ta hằng
Hài lòng mãn nguyện mọi đàng Con Ta

Ngô xuân Tịnh cvk