PDA

View Full Version : Cuộc đời như một làn gió !hoathuytinh
10-06-2008, 11:16 PM
Như làn gió thoảng


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/TimVeChanThienMy/10.NhuLanGioThoang_nk(LeHang).mp3

Sáng tác :Nguyên Kha
Trình bày :Lệ Hằng


"Năm tháng đời con đếm được mấy mươi,đời sống con chung cuộc thế nào ?"

Cuộc đời của mỗi chúng ra mang ý nghĩa như thế nào , tương lai sẽ ra sao...những câu hỏi không dể trả lời , Nhưng chúng ta có Chúa, người sẽ chỉ cho chúng ta ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình .
Danh,lợi,thú ..có làm cho chúng ta thêm hạnh phúc ?Để rồi khi nằm xuống , trở về với tro bụi ....

"đời sẽ còn lại gì ?"
Chúng ta phải sống như thế nào cho xứng đáng , câu trả lời xin nhường lại cho mỗi tâm hồn nhạy cảm .