PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT THỨ III THƯƠNG NIÊN NĂM A (23 tháng 1/2011)vũng_nước
20-01-2011, 05:35 AM
CHÚA NHẬT THỨ III THƯƠNG NIÊN NĂM A
23 tháng 1/2011

BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b - 9, 3)
"Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại".

Trích sách Tiên tri Isaia.
Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển, bên kia sông Giođan trở thành Galilêa các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Người đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn; thiên hạ hân hoan trước mặt Người, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ, Người đã bẻ gẫy tất cả như trong ngày Mađian. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 26, 1. 4. 13-14
Đáp: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi (c. 1a).

Xướng: 1) Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ; tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?
2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa, và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.
3) Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 10-13. 17
"Tất cả anh em hãy đồng tâm hợp ý với nhau, và giữa anh em, đừng có chia rẽ".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau, giữa anh em đừng có chia rẽ; hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần khí và cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được các người nhà Khloê cho hay rằng: giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này, là mỗi người trong anh em nói: "Tôi, tôi thuộc về Phaolô; - "Tôi về phe Apollô"; - "Còn tôi, tôi về phe Kêpha"; - "Và tôi thuộc về phe Chúa Kitô". Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa? Đức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Đức Kitô ra hư không. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Mt 4, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 4, 12-23 (bài dài)
"Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết".
Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến!" Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: "Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Đi xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Đó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài vắn này: Mt 4, 12-17

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Ca-pharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến". Đó là lời Chúa.http://suyniem.com/pics/jesus/image.jpg
http://suyniem.com/Tin Mung HN/chuanhat3tnnamA.mp3


SUY NIỆM TIN MỪNG
SUY TƯ CHO MÌNH TRONG THÂN PHẬN NGƯỜI MÔN ĐỆ

Khi gọi các môn đệ, Chúa Giêsu nói: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta". (Mt 4:19) Lập tức họ theo Người. Thật là lạ lùng! Nghĩ về các tông đồ cũng gợi tôi nhớ về mình. Tôi cũng trả lời tiếng gọi theo Chúa, nhưng đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều rồi mới gật đầu. Có nhiều trường hợp sau khi cuộc đời "trầy trụa" ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh, rồi mới thấy tu là cõi phúc tình là giây oan, nhưng vẫn chưa trọn vẹn!

Nghĩ về đời sống bên Chúa của các tông đồ, tôi thấy họ chậm chạp và tràn đầy những yếu đuối vấp ngã; nhưng khi nghĩ về mình, tôi thấy mình còn tệ hơn các ngài nhiều quá. Cái tệ hiện hữu chỉ vì nhiều khi không dám chấp nhận thật thân phận yếu đuối và giới hạn của mình. Này nhé, nếu tôi là linh mục, tôi sẽ thấy người ta ca tụng chức linh mục không tiếc lời; nhưng nghe những lời ca ngợi ấy, tôi cảm thấy ngượng ngùng, trống vắng và xấu hổ trong nội tâm tôi, bởi những lời ca tụng ấy vượt quá thân phận con người yếu đuối. Đôi khi ngược lại được nghe những lời kết án của tha nhân trên mình, hình như có gì liền phản kháng trong nội tâm tôi, bởi những lời đó lại cũng vượt quá cả sự kết án mà tôi có thể dành cho tôi. Có lần người ta bảo "thì cứ bỏ những thư rơi rớt và đàm tiếu" vào thùng rác là xong, nhưng tôi ngại ngùng cố cầm lên để so sánh mình với những yếu đuối và giới hạn trong thân phận con người đang là phần đời của mình.

Đôi khi người ta cũng thẳng tay áp dụng vào thân phận linh mục cái cuộc đời của những người Pharisiêu bị Chúa kết án; nhưng thực ra nghĩ kỹ thì không phải như vậy, bởi tôi tin các tông đồ cũng như tôi đều được chính Chúa Kitô thương gọi và chọn lựa để trở thành những kẻ lưới người. Đời phức tạp và bao la như biển cả mênh mông không đáy, nên đôi lúc tôi cũng bị cuốn hút vào những cám giỗ khôn nguôi. Chúa Kitô bảo tôi hãy coi chừng đừng ham mê vật chất và danh vọng , kẻo sẽ làm dịp cho tôi bỏ Chúa như tông đồ Giuđa ngày nào. Thực ra, tôi chỉ là người như bao người khác, chỉ khác một điều là tôi đã xin vâng muốn thành kẻ lưới người. Và thành công của tôi chỉ đạt được khi tôi thực sự sống cho Chúa và tha nhân. Cái lý tưởng lưới người đã gắn tôi vào Ngài và nhân loại. Tôi sẽ trở nên đích điểm của những nương tựa, ủi an, đỡ nâng, nhưng cũng trở nên mục tiêu của những kết án, lăng nhục, và đọa đày như chính Đấng đã gọi và biến tôi thành kẻ lưới người. Cuộc đời vẫn mãi mênh mông và phức tạp như biển cả bao la, và tôi như kẻ đang bơi ngược dòng hướng nhìn về Chúa. Xin Chúa giúp con can đảm mãi theo Ngài.

Lm. Raphael Xuân Nguyên