PDA

View Full Version : Thánh Basilio Và Thánh Gregorio (Kính Ngày 02 Tháng 01)vũng_nước
23-01-2011, 01:08 AM
Ngày 2 tháng GiêngThánh BASILIÔ Cả (329–379)và Thánh GRÊGÔRIÔ NAZIAN (325–390),giám mục tiến sĩ Hội Thánhhttp://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/MNMT/ThanhBasilioVaThanhGregorio_2_1.mp3Trong ngày lễ kính thánh Basiliô và thánh Grêgôriô hôm nay, Giáo Hội ca ngợi một đức tính sáng ngời mà các ngài đã nêu gương cho chúng ta. Ðó là tình bạn nghĩa thiết. Cả hai sinh tại Cappadoce, thuộc gia đình quý phái, cùng học với nhau tại Athènes, cùng trở về quê hương và sống bên nhau dưới mái tu viện, mặc dù tính tình khá khác biệt nhau: Basiliô có óc chỉ huy và ưa tổ chức, trái lại Grêgôriô thích chiêm niệm và là một thi sĩ.Thánh Basiliô được tấn phong giám mục Césarée de Capadoce năm 370. Ngài là một vị chủ chăn đầy gan dạ. Nhờ lời nói, chữ viết và sự can thiệp trực tiếp, ngài đã tạo cho Giáo Hội một chỗ đứng độc lập với chính quyền, đem lại phẩm giá cho người nghèo khó và bảo vệ Ðức Tin nơi Chúa Giêsu. Ngài qua đời ngày 1-1-379. Còn thánh Grêgôriô, sau khi đã làm Giám Mục Sasime (371), ngài được vinh thăng, giữ chức vị mới tại