PDA

View Full Version : Bạn cần làm gì?Hải Âu Đen
29-01-2011, 11:53 AM
Mình không theo đạo nào cả. Có lẽ đó là một điểm bất lợi mỗi khi gặp tin có người nào đó cần sự giúp đỡ nhưng mình không biết giúp làm sao. Khỉ thật, phải nói thế. Mới đây nghe tin trên mạng có một bạn Hướng Đạo sinh bị ung thư máu đã mấy năm nhưng gia đình đang rất thiếu tiền, liền sau vào đây lại gặp lời kêu gọi giúp đỡ khác.
Trời ơi! Mình không biết nên làm sao cả, nên làm gì để giúp họ? Mình muốn làm gì đó chứ không phải cầu nguyện hay hy vọng, nhưng mình không biết nên làm gì. Không có tiền, không có máu cùng nhóm với họ. Làm gì bây giờ?
Chắc là... hy vọng.

1hatcat
07-02-2011, 07:06 PM
Mình không theo đạo nào cả. Có lẽ đó là một điểm bất lợi mỗi khi gặp tin có người nào đó cần sự giúp đỡ nhưng mình không biết giúp làm sao. Khỉ thật, phải nói thế. Mới đây nghe tin trên mạng có một bạn Hướng Đạo sinh bị ung thư máu đã mấy năm nhưng gia đình đang rất thiếu tiền, liền sau vào đây lại gặp lời kêu gọi giúp đỡ khác.
Trời ơi! Mình không biết nên làm sao cả, nên làm gì để giúp họ? Mình muốn làm gì đó chứ không phải cầu nguyện hay hy vọng, nhưng mình không biết nên làm gì. Không có tiền, không có máu cùng nhóm với họ. Làm gì bây giờ?
Chắc là... hy vọng.

Mình cũng từng phần nào đó rơi vào hoàn cảnh như bạn.
Nhìn thấy, biết mà không làm gì được không giúp gì được

Cùng buồn, cũng dằn vặt, cũng tự trách mình.
Nhưng đến hôm nay mình hiểu rằng,
Niền hy vọng , lời cầu nguyện, giúp đỡ trực tiếp .. tất cả đều có giá trị.
Ngoài vật chất, tinh thần cũng có sức mạnh.

josnguyendang
07-02-2011, 07:31 PM
tình huống như vậy mình cũng đã gặp phải và mình cũng cảm thấy hối hận khj không thể tìm được một lời động viên thích hợp nên mình rút ra 1 điều trong cs cũng rất quan trọng là những lời nói yêu thương dù rất nhỏ bé.