PDA

View Full Version : CHÚA NHẬT THỨ V THƯƠNG NIÊN NĂM A( Đức Cha Khảm)caoduc
05-02-2011, 08:37 AM
CHÚA NHẬT THỨ V THƯƠNG NIÊN NĂM A( (05/02/2011)
trích từ memaria.org
Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Nguyễn Khảm
http://thanhcavietnam.info/caoduc/cn_5_thuong_nien_99_db.mp3