PDA

View Full Version : Dù biết rằng không thểkem socola
21-02-2011, 12:22 AM
Dù biết rằng tất cả đều là không thể nhưng em sẽ không thôi hy vọng. hy vọng cho trái tim của hai ta cùng chung nhịp đập để cùng nhau hướng đến cuộc sống tốt đẹp riêng của mỗi đứa sau này.
EM YÊU ANH

http://ansung.info/@forum/showthread.php?t=188
(http://ansung.info/@forum/showthread.php?t=188)