PDA

View Full Version : cách vào facebook thành công 100%chien1508
22-02-2011, 10:54 AM
gần đây 1 số web đã bị khống chế, trong đó có FB để chia sẻ với mọi người mình có 1 thông tin rất đơn giản chỉ cần vài thao tác là được.
Mọi người dùng Win 7 hay Xp đều cần thao tác
B1 :Vào srart chọn Run rồi gõ lệnh Notepad, Right-click vào đó, chọn Run As Administrator.
B2 : Chọn File -> Open (nhớ chọn All File (*.*) để thấy được file hosts) . Tìm đến file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts và tiến hành chỉnh sửa. Thêm vào các dòng sau:
153.16.15.71 www.facebook.com

153.16.15.71 www.logins.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 logins.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

hình minh họa
Khởi động lại computer sau đó đăng nhập www.facebook.com.vn
mình đã thành công, chúc mọi người thành công