PDA

View Full Version : câu hỏi thảo luận tiền Đại Hội Giới Trẻ 2011jos.bacnguyen
02-03-2011, 11:34 PM
Quan điểm của bạn là gì??? đây cũng có thể là những băn khoan của bạn không?nhất là quan điểm khi bạn là 1 người trẻ công giáo thì theo bạn như thế nào?

1. Nhìn vào cuộc sống hôm nay, xin bạn cho biết người trẻ ở thành phố này xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng nào? Nói cách khác, đâu là những giá trị mà người trẻ kiếm tìm?

2. Trong một xã hội chủ trương vô thần và cổ võ tiêu thụ như hiện nay, Ki-tô giáo có còn là một giá trị nữa không? Nói cách khác, Thiên Chúa có thực sự cần thiết không?


3. Là những Ki-tô hữu trẻ, các bạn có đủ xác tín để sống niềm tin và nhất là để bơi ngược dòng không?


4. Những thách đố nào bạn cho là gay go nhất?


4.1 Làm sao sống niềm tin rằng Thiên Chúa hiện hữu khi mà tội ác và bạo lực tràn lan?


4.2 Làm sao thực hành các sứ mạng Ki-tô: tư tế, ngôn sứ, và vương đế?
- Vai trò tư tế: Việc bạn tin và thờ phượng Thiên Chúa có phải là “không giống ai” không?
- Vai trò ngôn sứ: Làm sao bạn nói Lời của Chúa – lời sự thật và đem lại sự sống – trong một xã hội đầy lọc lừa và tránh né?
- Vai trò vương đế: Có phải là “lãnh-đạo-tôi-tớ như Đức Giê-su” không còn chỗ trong cuộc tranh giành quyền lực gay gắt và khốc liệt như hiện nay?

http://www.antimoonzo.com/images/looking_up.jpg