PDA

View Full Version : Giáo Xứ Bác Ái Và ngày Chầu Lượthongbinh
13-03-2011, 05:47 PM
Giáo Xứ Bác Ái Và ngày Chầu Lượt

Hôm nay Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2011, Hongbinh thật là vui vì được cùng với ca đoàn Cécilia Giáo xứ Vinh Hương tiến về nhà thờ Giáo xứ Bác Ái hiệp thông một giờ chầu trong ngày đại hồng phúc của Giáo xứ Bác Ái được thay mặt Giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa trọng thể với chủ đề:" Giáo hội Hiệp thông, Giáo hội tham gia sứ vụ trong thiên niên kỷ mới".


http://cB7.upanh.com/20.17.26903306.G3U0/sdc13225.jpg (http://www.upanh.com/upanh_sdc13225/v/6tu4czcr7sd.htm)

Giáo xứ Bác Ái được hình thành từ ngày cha Nguyễn Viết Khai thành lập cô nhi viện Lê Sương Huệ năm 1958, là một Giáo họ trực thuộc sự quản lý của Giáo xứ Vinh Hương, nằm trải dài theo quốc lộ 14 thuộc Huyện Đakmil, Tỉnh Đaknông

Năm 1990 Đức Giám Mục Giáo phận đã chính thức phân chia và thành lập Bác Ái thành Giáo xứ do cha Nguyễn Thành Tâm làm quản xứ.

Hiện nay Giáo xứ Bác ái đả là một Giáo xứ lớn, được sự chăm sóc và hướng dẫn của cha quản xứ Đa Minh Vũ Đức Hậu Giáo Xứ đang từng ngày phát triển, và ngôi nhà thờ Giáo xứ là một trong vài nhà thờ lớn nhất của Giáo phận Ban Mê Thuột, Giáo xứ Bác Ái được chia thánh 16 Giáo xóm và một Giáo họ độc lập ( Giáo họ Ki Tô Vua), số giáo dân khoảng trên 10 ngàn người, trong đó có trên 200 người là dân tộc thiểu số, và sau đây là một số hình ảnh ngày chầu lượt hôm nay, ngày 13/03/2011..
__________________


http://cB8.upanh.com/20.17.26903247.0bM0/sdc13197.jpg

http://cB4.upanh.com/20.17.26903253.7FS0/sdc13198.jpg

http://cB8.upanh.com/20.17.26903257.h8d0/sdc13199.jpg

http://cB0.upanh.com/20.17.26903259.YXN0/sdc13200.jpg

http://cB2.upanh.com/20.17.26903261.b8b0/sdc13201.jpg

http://cB5.upanh.com/20.17.26903264.4vb0/sdc13202.jpg

http://cB7.upanh.com/20.17.26903266.48d0/sdc13203.jpg

http://cB4.upanh.com/20.17.26903273.UeY0/sdc13204.jpg

http://cB6.upanh.com/20.17.26903275.blw0/sdc13205.jpg

http://cB8.upanh.com/20.17.26903277.FiD0/sdc13206.jpg

http://cB0.upanh.com/20.17.26903279.h0N0/sdc13207.jpg

http://cB4.upanh.com/20.17.26903283.IOF0/sdc13208.jpg

http://cB6.upanh.com/20.17.26903285.nWy0/sdc13209.jpg

http://cB0.upanh.com/20.17.26903289.f4C0/sdc13210.jpg

http://cB1.upanh.com/20.17.26903290.dPm0/sdc13211.jpg

http://cB3.upanh.com/20.17.26903292.ViO0/sdc13212.jpg

http://cB5.upanh.com/20.17.26903294.XUG0/sdc13213.jpg

http://cB6.upanh.com/20.17.26903295.ghg0/sdc13214.jpg

http://cB9.upanh.com/20.17.26903298.dVp0/sdc13215.jpg

hongbinh
13-03-2011, 05:49 PM
(Tiếp)


http://cB0.upanh.com/20.17.26903299.rYQ0/sdc13216.jpg

Ca Đoàn Cécilia GX Vinh Hương

http://cB2.upanh.com/20.17.26903301.aR30/sdc13219.jpg
Ca Trưỡng Caohuong

http://cB3.upanh.com/20.17.26903302.MEu0/sdc13221.jpg

http://cB4.upanh.com/20.17.26903303.mMg0/sdc13222.jpg

http://cB8.upanh.com/20.17.26903307.q6k0/sdc13226.jpg

http://cB1.upanh.com/20.17.26903310.KkM0/sdc13228.jpg

http://cB4.upanh.com/20.17.26903313.gRP0/sdc13229.jpg