PDA

View Full Version : Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn GiuseJosKhaiNguyen
14-03-2011, 09:07 PM
Xin cả nhà hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse là anh của chị NgaNguyen mới qua đời.(Anh của chị Nga vừa được rửa tội)
Xin Chúa thương linh hồn Giuse mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi,hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ,vô cùng.Amen
Xin Chúa thương linh hồn Giuse,xin Chúa thương linh hồn Giuse và đưa dẫn về nơi Phúc Vinh muôn đời.

quangvu1605
14-03-2011, 09:11 PM
Xin chúa bỏ qua mọi lỗi lầm của anh Giuse và cho anh sớm được hưởng Vinh quang chúa

conmaxom
14-03-2011, 09:17 PM
xin Chúa cho linh hồn Giuse mới qua đời đc nghỉ ngơi đời đời .Amen

bananaks
14-03-2011, 09:21 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ
Xin cho linh hồn Giuse mới qua đời được lên chốn nghĩ ngơi
Hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng .Amen

khoailt
14-03-2011, 09:23 PM
Thành kính phân ưu và chuyển lời chia buồn sâu sắc nhất gia đình Chị Nga.
Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha, chấp nhận lời cầu nguyện của chúng ta tới LH Giuse.
Chúng con cậy vì danh Chúa Nhân từ, cho linh hồn Giuse được nên chốn Nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng, vui vẻ vô cùng A Men !
Yesus - Giuse- Maria con mến yêu . Xin cứu rỗi linh hồn Giuse !

Maria_khanhhoa
14-03-2011, 09:35 PM
cho em gửi lời Chia buồn tới gia đình chị NgaNguyen.
Chúa ơi ! xin Ngài mở cửa Thiên Đàng đón nhận Linh hồn Giu Se vào hưởng hạnh phúc với Chúa. xin Ngài rộng lượng hải hà tha thứ những tội lỗi mà linh hồn giuse đã phạm.
Xin Chúa nhậm lời chúng con_amen

augustino.nghia
14-03-2011, 10:09 PM
* Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse vừa mới qua đời được yên nghỉ đời đời (và được sáng soi vô cùng) - Xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời. Amen.
- Trong tâm tình của những anh chị em cùng một nhà, anh Nghĩa Già chân thành chia buồn cùng cô Nga và gia đình.